”Når de mest sårbare skal være de stærkeste, så skal vi passe på hinanden. Derfor er vi glade for at der nu er fundet en løsning for økonomisk tryghed til nogle af dem, som er i risikogruppen”. 

Sådan siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om den aftale, som alle partier i Folketinget netop har indgået.

Vi er glade for at folk nu sikres mod at skulle vælge mellem helbred og økonomi – et urimeligt dilemma

Majbrit Berlau, næstformand FH

Aftalen betyder, at personer i den særlige risikogruppe og pårørende efter aftale med arbejdsgiveren kan blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark. De kan modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.

Sikrer økonomisk tryghed

”Vi er glade for, at de mest sårbare ikke skal ud og vælge mellem helbred og økonomi – det er et helt urimeligt dilemma at stille mennesker i. Aftalen sikrer økonomisk tryghed, og vi vil nu arbejde for at den kommer ud at leve,” siger Majbrit Berlau.

Aftale om hjælp til mennesker med ekstra risiko ved coronasygdom

Giver private og offentlige arbejdsgivere midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag i den særlige risikogruppe.

Omfatter medarbejderne, som ikke har mulighed for at arbejde hjemme eller for at ændre arbejdsopgaverne eller arbejdspladsen, så arbejdet bliver mindre risikofyldt. Medarbejderne sendes dermed hjem uden arbejdsforpligtelse. Aftalen gælder frem til den 31. august. Læs mere om aftalen her (bm.dk)

”Vi er tilfredse med, at politikerne har besluttet hjælpen også skal omfatte pårørende, så de ikke tvinges til at trække eventuel smitte med hjem fra deres arbejde, ” siger hun.

Majbrit Berlau finder det også meget positivt, at aftalen omfatter mulighed for opkvalificering.

FH har længe presset på

FH har sammen med DA og DH (Danske Handicaporganisationer) allerede i et stykke tid presset på, for at de særligt sårbare bliver omfattet af Folketingets genåbnings-hjælpepakker.

”Vi havde allerhelst set en model med lønkompensation, men det centrale er, at et så bredt felt af politikerne har fundet løsning for de mest sårbare lønmodtagere i forbindelse med genåbningen af Danmark, ” siger Majbrit Berlau.