I forbindelse med genåbningen af Danmark står vi over for nogle store udfordringer, som vi skal løse sammen.

Et af dem er, at det langt fra er business as usual som børn og forældre oplever ude i landets skoler og daginstitutioner.

Ifølge de aktuelle retningslinjer pr. 16. april må børn, der har symptomer på sygdom, ikke afleveres i institution eller skole. Ligesom børn i familier ramt af coronavirus heller ikke må komme i dagtilbud og skole.

Myndighedernes retningslinjer stiller mange forældre i en svær situation.

Majbrit Berlau

Mange i svær situation

Myndighedernes retningslinjer stiller mange forældre i en svær situation. En situation som mange ikke selv kan ændre. Det påpeger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Majbrit Berlau.

”De muligheder, forældrene normalt benytter sig af under børns sygdom, er for de flestes vedkommende allerede brugt op på grund af nedlukningen. Samtidig kan bedsteforældrene ikke hjælpe med pasningen, fordi de selv er i risikogruppen,” siger hun.  

Ret til arbejdsfrihed med løn

FH foreslår derfor, at forældre skal have ret til arbejdsfrihed med løn eller sygedagpenge i forbindelse med, at børn holdes hjemme pga. myndighedernes retningslinjer. Der skal altså gælde samme vilkår som ved egen sygdom. Dermed sikres forældrenes en ydelse, der som minimum svarer til sygedagpenge.

”I den aktuelle situation er det vigtigt, at vi får skabt mest mulig tryghed om økonomien for lønmodtagerne og deres familier. Og her er retten til at kunne blive hjemme med sine syge børn på samme ydelse, som hvis man selv var syg, en god start”, siger Majbrit Berlau.

Forslaget er sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.