De økonomiske vismænd offentliggør i dag deres efterårsrapport med en vurdering af dansk økonomi. Konklusionen er klar: Dansk økonomi står stærkt både nu og i fremtiden.

Rapporten indeholder både en gennemgang af den aktuelle konjunktursituation og den langsigtede holdbarhed. Og på begge fronter scorer dansk økonomi topkarakter, hvilket Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, er helt enig i.

”Vi deler vismændenes overordnede vurdering. Dansk økonomi er uden store ubalancer nu og her. Og med de langsigtede briller er økonomien holdbar. Derfor skal vi også bruge de gode tider til at få alle med på vognen,” lyder det fra Lizette Risgaard.

Det giver ifølge FH-formanden plads til en finanslov med investeringer.

”Vi står med en gylden mulighed for at investere i vores velfærd. Med finanslovsforslaget lægges der op til en passende finanspolitisk kurs,” siger Lizette Risgaard.

Vi kan ikke bare blive ved med at hylde den danske model for alle de gode egenskaber uden at forholde os til de forringelser, der er gennemført over de sidste tyve år. Hvis vi også fremover vil have alt det gode fra den danske model, så skal vi jo vedligeholde den.

Lizette Risgaard

Budgetloven skal til serviceeftersyn

Vismændene har desuden et særkapitel om budgetloven og de finanspolitiske rammer. Her peges der på, at det er relevant at justere lovgivningen. En holdning som FH deler:

”Jeg er enig i, at budgetloven trænger til en række justeringer. Det er grundlæggende fornuftigt med klare finanspolitiske rammer, men det skal ikke blive en spændetrøje, der blokerer for fornuftige beslutninger,” siger Lizette Risgaard.

Hun peger konkret på to ting, der bør tages med i den forestående revision:

”For det første skal fleksibiliteten sikres. Vi skal i højere grad have mulighed for at skrue på finanspolitikken, når vi har brug for det. For det andet skal vi i højere grad arbejde med flerårige budgetter i kommuner og regioner,” siger Lizette Risgaard.

Velfærdsstaten stabiliserer økonomien

Til sidst har vismændene et kapitel om stabiliseringspolitik. Det viser bl.a., at økonomiske tilbageslag indeholder en fordelingsmæssig slagside. Omvendt bidrager det danske skatte- og overførselssystem til at mindske konjunkturudsving.

”Jeg er enig med vismændene i, at vores velfærdssamfund bidrager til at skabe økonomisk tryghed. Netop derfor er det jo påfaldende, at man i kølvandet på den seneste krise valgte skære i dagpengeordningen og efterlønnen til fordel for skattelettelser til de rigeste,” siger Lizette Risgaard og afslutter:

”Vi kan ikke bare blive ved med at hylde den danske model for alle de gode egenskaber uden at forholde os til de forringelser, der er gennemført over de sidste tyve år. Hvis vi også fremover vil have alt det gode fra den danske model, så skal vi jo vedligeholde den,” siger Lizette Risgaard.