Produktiviteten i Danmark har det grundlæggende godt, selv om væksten i produktiviteten er bremset lidt op over de seneste årtier. Det fastslår vismændene i deres årlige produktivitetsrapport. Her pointerer de, at den aftagende vækst i produktiviteten i Danmark ikke er et isoleret problem. Det er en generel tendens hos flere af de lande, vi normalt sammenligner os med.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, understreger, at det stadig er vigtigt, at væksten i produktiviteten øges i Danmark – også selv om udviklingen ikke adskiller sig fra lande omkring os.

”Produktivitetsforbedringer er en vigtig drivkraft for øget vækst og velstand. Så for at sikre en solid og varig vækst er det vigtigt, at vi får fyret op under produktiviteten. Det gælder især investeringer i uddannelse og opkvalificering og i den nyeste teknologi,” siger Lizette Risgaard.

Nye mål for produktiviteten i grundskolen
Årets produktivitetsrapport lancerer bl.a. også en ny målemetode for produktiviteten i grundskolen. Metoden tager som noget nyt højde for kvaliteten af undervisningen og ikke alene antallet af undervisningstimer. Det nye mål er under udvikling, så ifølge rådet skal det nye mål ikke opfattes som endeligt, men snarere som et første skridt i retning af et bedre produktivitetsmål for grundskolen.

I dag måles grundskolens produktivitet i nationalregnskabet på baggrund af mængden af undervisningstimer, mens der ikke tages højde for kvaliteten af den undervisning, der finder sted. Det betyder, at kvalitetsforbedringer, der kommer af nye pædagogiske metoder, reformer eller ny teknologi ikke medregnes i kvalitetsmålet.

Det nye mål for grundskolen er et skridt i den rigtige retning, mener Lizette Risgaard.

”Det er spændende, at produktivitetsrådet kommer på banen og gør op med den firkantede måde, som vi måler grundskolens produktivitet på i dag. De er ikke i mål endnu; der er brug for et videre arbejde med at udvikle metoderne, så de afspejler alt det, som sker i grundskolen, bedst muligt,” siger Lizette Risgaard.

Produktivitet i gymnasiet
Rapporten har også produktiviteten i gymnasiet på dagsordenen. Vismændene har set nærmere på, hvilken effekt ændringerne i tilskud pga taksameter-reformen fra 2008 har haft på elevernes læringsudbytte på det almene gymnasium (STX).

Produktivitetsrådet konkluderer i analysen, at de ændrede tilskud ikke har påvirket gymnasiernes produktion, når man måler på elevernes læringsudbytte. Produktiviteten ser ud til at være steget på de gymnasier, der har oplevet faldende tilskud i perioden til og med 2013.

Vismændene fastslår dog, at man ikke kan bruge analysens resultater til at konkludere, at fremtidige besparelser ikke vil påvirke læringsudbyttet og dermed øge produktiviteten på gymnasierne.

”Jeg hæfter mig ved, at der er tale om en analyse, der dækker mulige effekter af de ændringer, der er sket i tilskud til gymnasierne i en historisk periode. Resultaterne siger intet om effekterne af de aktuelle besparelser og om eventuelt fremtidige besparelser på området”, siger Lizette Risgaard.