Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i høring og har følgende bemærkninger:

Det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet (3.1.2.2. Adgang til og optagelse på akademisk overbygningsuddannelse), at der i medfør af universitetslovens § 8, stk. 1, vil blive fastsat nærmere regler om adgang til og optagelse på akademiske overbygningsuddannelser.

Det fremgår endvidere, at det ikke er intentionen, at professionsbacheloruddannelser og andre lignende uddannelser på bachelorniveau skal være adgangsgivende til den nye akademiske
overbygningsuddannelse.

FH finder det meget uhensigtsmæssigt, at professionsbachelorer ikke kan opnå adgang til den nye akademiske overbygningsuddannelse. Det er hæmmende for deres mulighed for at tilegne sig kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Derudover virker det paradoksalt, at alle professionsbachelorer altid vil være henvist til en 2-årig kandidatuddannelse, selv i tilfælde hvor den kortere akademiske overbygningsuddannelse skulle være en mere attraktiv og passende mulighed for den enkelte. Det bidrager til at skabe helt unødige barrierer i uddannelsessystemet og tvinger – i disse tilfælde – den studerende til
at bruge mere tid i uddannelsessystemet, end vedkommende selv ønsker.

Kombinationen af en professionsbachelor og kandidatuddannelse er en relevant
uddannelsesvej, der er værdiskabende for den enkelte og for samfundet, og som benyttes af et betydeligt antal studerende. Omkring hver 10. kandidatstuderende optages med en professionsbachelor. At en del af disse ikke skal kunne vælge en kortere vej til kompetence på masterniveau bidrager ikke til et mere fleksibelt uddannelsessystem, men opsætter unødvendige barrierer.

FH foreslår derfor, at professionsbachelorer skal kunne optages på den akademiske overbygningsuddannelse efter samme principper, som de kan optages på den 2-årige kandidatuddannelse.

Derudover fremgår det af bemærkningerne til lovudkastet (3.1.2.3. Tilrettelæggelse af akademisk overbygningsuddannelse), at den akademiske overbygningsuddannelse ikke som udgangspunkt skal kvalificere til ph.d.-uddannelse.

FH finder, at den akademiske overbygningsuddannelse kommer til at udgøre en blind vej i uddannelsessystemet, hvis den ikke er adgangsgivende til næste uddannelsesniveau.

FH foreslår derfor, at den akademiske overbygningsuddannelse evt. med relevant supplering gøres adgangsgivende til ph.d.-uddannelser.