Regeringen, KL og Danske Regioner har netop indgået en aftale om en række initiativer til at styrke offentlig ledelse og udvikle kompetencer i den offentlige sektor.

Aftalen er en udløber af regeringens udspil til en ledelses-og kompetencereform ”En offentlig sektor rustet til fremtiden”, som kom midt i januar. Et udspil, som Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, noterede sig ikke lagde op til at inddrage medarbejdernes faglige organisationer i et ligeværdigt partnerskab.

Bente Sorgenfrey ærgrer sig over, at medarbejdernes organisationer ikke udgør en del af selve partnerskabet.

Aftaleparterne har nu inviteret fagbevægelsen ind i arbejdet i en følgegruppe for offentligt ansatte ledere og medarbejdere. Her forventer Bente Sorgenfrey, at fagbevægelsen bliver reelt inddraget.

Faglige organisationer ville gavne partnerskabet

”Det er skuffende, at de faglige organisationer ikke er blevet inddraget i partnerskabet; det vidner om en undervurdering af medarbejdernes betydning for den offentlige sektor og for reformarbejdet. Men nu kigger vi fremad og glæder os over, at vi er med i følgegruppen. Her forventer vi at blive reelt inddraget,” siger Bente Sorgenfrey.

Blandet de mange initiativer i regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform fremhæver Bente Sorgenfrey det Kompetenceråd, der skal se på offentlig ansattes kompetencer.

”Fælles for de mange tiltag i udspillet er bare, at de er udformet uden at inddrage de offentlige leder og medarbejdere – den offentlige sektors vigtigste ressource”, siger Bente Sorgenfrey.