Regeringen har i dag lanceret et udspil om ledelse og kompetencer, der skal løfte kvaliteten i den offentlige sektor. Lederne og medarbejderne skal have udviklet deres kompetencer, så den offentlige sektor er rustet til fremtiden, hedder det i udspillet.

Udspillet rummer 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger. Bl.a. skal et nyt tværfagligt kompetenceråd sætte en fælles retning for, hvordan de offentligt ansattes kompetencer skal udvikles. Offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn,og der skal udvikles et nyt værktøj til at evaluere offentlige ledere med.

Andre forslag handler bl.a. om, at medarbejdernes motivation skal undersøges nærmere, sygefraværet i den offentlige sektor skal nedbringes, og brugerundersøgelser skal bruges mere systematisk.

Skuffende mangel på medarbejderinddragelse
Alt sammen gode ambitioner – men der mangler, at regeringen lever op til sine egne ord om at inddrage medarbejderne i de centrale initiativer i udspillet. Det påpeger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH,Bente Sorgenfrey.

”Det er positivt, at regeringen vil forbedre både ledelse og kompetenceudvikling – det er centrale faktorer for at udvikle kvaliteten i den offentlige sektor, som står overfor store ændringer og nye krav,” siger hun.

”Når det er sagt, er det faktisk skuffende, at regeringen har arbejdsgiverbrillerne på og stort set ikke lægger op til, at medarbejdersiden skal inddrages i at få de centrale initiativer omsat til virkelighed,” siger Bente Sorgenfrey.

I en række af regeringens initiativer lægges der alene op til at arbejdsgiverparterne, KL og Danske Regioner, inddrages.

Kompetencer koster
Bente Sorgenfrey hæfter sig ved, at regeringen alene lancerer et eftersyn af lederuddannelse og kompetenceudvikling. Hun undrer sig over, at regeringens ambition om at skabe motivation for ledere og medarbejdere og fokus på kvalitet for borgeren ikke følges op med penge til uddannelse og kompetenceudvikling til gavn for ledere, medarbejdere og borgere.  I stedet er der fokus på at effektivisere.

For FH er det også afgørende, at man ikke kun ser på, hvordan uddannelserne bliver brugt i dag,og hvordan de kan forbedres og effektiviseres. Det er også vigtigt at undersøge, hvilke barrierer, der er, for at medarbejderne bliver opkvalificeret.

Regeringens fokus på effektivisering må ikke medføre, at der i fremtiden bliver afsat færre midler til kompetenceudvikling. Effektiviseringer skal fortsat gavne efteruddannelse af medarbejdere og ledere, siger Bente Sorgenfrey

Ledere og medarbejderes motivation under lup
Regeringen vil også undersøge, hvad der præcist motiverer de offentlige ledere og medarbejdere. Det bakker FH op om. Men det er samtidig også vigtigt, at regeringen ser på, hvordan rammerne for offentlig ledelse og medarbejdernes arbejdsliv kan påvirke motivationen, mener Bente Sorgenfrey.

”Vi skal interessere os indgående for, hvad der driver de offentlige ledere og medarbejdere, og for hvordan deres motivation kan styrkes. Men det er lige så vigtig at se på,hvordan ydre pres kan dræne motivationen, det kan fx være strenge dokumentationskrav, et stort ledelsesspænd eller konstante sparekrav og omstrukturering,” siger hun.