Flere hænder og gladere hænder – sådan lyder mantraet i den opfølgning til regeringens sundhedsreform, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby, har præsenteret i dag.

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på deltid skal i stort omfang gå op i tid – enten blot lidt flere timer om ugen eller på fuld tid, hvor det kan lade sig gøre. Og de ansatte skal sikres bedre arbejdsmiljø og trivsel, så de har lyst og kan klare at gå op i tid.

Hvordan det rent faktisk skal ske, inviterer regeringen nu organisationer og arbejdsgivere på sundhedsområdet i dialog om.

Hvor er pengene, Løkke?
Så langt så godt – men problemet er stadig, hvordan regeringen vil finde penge til den store reform, og flere timer, påpeger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Det er positivt, at statsministeren lover, at deltidsansatte i sundhedssektoren, der vil, kan komme på fuld tid. Og det er glædeligt og konstruktivt, at medarbejderne inviteres til dialog om, hvordan det skal ske. Når det er sagt, må vi understrege, at det stadig står rungende uklart, hvordan de mange ekstra timer skal finansieres,” siger hun.

Majbrit Berlau henviser til, at sundhedseksperter peger på, at reformen bygger på tvivlsomme gevinster ved effektivisering, og at der slet ikke er afsat flere penge til driften af sundhedsvæsenet.

Trylleri med nye arbejdsgange
Regeringen vil motivere de mange deltidsansatte til at arbejde flere timer gennem bedre tilrettelæggelse af arbejdet.

Majbrit Berlau peger på, at problemet med de mange deltidsansatte hænger sammen med et stort arbejdspres pga manglen på ressourcer i sundhedssektoren. 

”Det er for enkelt at tro, at der kan skaffes flere hænder alene gennem nye og motiverende måder at tilrettelægge arbejdet på. Der har allerede i årevis været forsøg rundt om i landet med at modernisere arbejdsgange. Arbejdspresset er først og fremmest for stort pga manglende ressourcer,” siger Majbrit Berlau.

Hun peger på, at midlerne til regeringens sundhedsreform alene kommer fra effektiviseringer, som ifølge flere sundhedseksperter er tvivlsomme.

”Vi må kraftigt advare om, at man bygger en omfattende reform på effektiviseringsgevinster, der bygger på regnestykker i et Excel ark”, siger hun.


FAKTA om ”Flere hænder og større arbejdsglæde”

  • Flere læger i almen praksis. Det skal blandt andet ske ved at hæve antallet af uddannelsesforløb i almen medicin og oprette flere introduktionsstillinger. Der skal også bygges moderne læge- og sundhedshuse der, hvor der er behov.
  • Flere sygeplejersker. Optaget på sygeplejerskeuddannelsen løftes med 150 pladser hvert år frem til 2022. Regeringen vil også prøve at få flere sygeplejersker til at arbejde på fuld tid frem for på deltid, ligesom man vil gøre en indsats for at få nogle af dem, der har forladt faget, til at vende tilbage.
  • Flere social- og sundhedshjælpere. Det handler om at oprette flere praktikpladser, at forbedre den geografiske dækning af uddannelserne, men også om at give sosu-assistenter flere og mere varierede opgaver.

Læs hele udspillet fra Sundhedsministeriet