I december kom der en overraskende udmelding fra Rådets juridiske tjeneste om whistleblowerdirektivet, der lige nu diskuteres i Rådet, inden det kan gå videre i trilog.

Tjenesten mener nemlig, at direktivet skal deles op i flere forskellige dele og altså ikke være et enkelt samlet direktiv, som forslaget har lagt op til helt fra begyndelsen.  

Det kommer som en overraskelse for formanden for Eurocadres Martin Jefflén

– Det er mærkeligt, at Rådets juridiske tjeneste kommer med sådan en udtalelse på det her sene tidspunkt i processen. Direktivet er løbende blevet vurderet juridisk uden, at opslitning har været nævnt. Det er en stor skuffelse, hvis det her skal blokere for den beskyttelse af whistleblowere, der er brug for i Europa, siger han.

Rumænsk prioritering
Udmeldingen om opslitningen af direktivet risikerer at forsinke processen med at få en aftale på plads inden det kommende valg til Europa-Parlamentet. Og det kommer til at gå hårdt ud over tilliden til EU, mener parlamentets ordfører på whistleblowerdirektivet Virginie Roziére(S&D).

– Det må være op til politikerne at vurdere den juridiske udtalelse, siger hun.

Medlem af Parlamentet Pascal Durand (De grønne) går længere i sin kritik og kalder det et massivt svigt fra EU’s side, hvis direktivet ikke når at blive afsluttet inden valget. Han opfordrer medlemslandene til at støtte parlamentarikerne til at opnå et robust direktiv – altså uden opsplitning.

Ved årsskiftet overtog Rumænien formandskabet for Rådet, og det rumænske formandskab prioriterer arbejdet med whistleblowerdirektivet.

– Vi vil finde et kompromisforslag i Rådet, som er acceptabelt for alle, siger Carmen Necula fra Rumæniens faste repræsentation og næstformand for Rådets arbejdsgruppe på direktivet.

Trilogforhandlingerne forventes at starte i begyndelsen af februar.