Hvis regeringen vil nå sin egen målsætning om at styrke kvaliteten af erhvervsskolerne og få flere unge til at uddanne sig som tømrere, industriteknikere, kontorassistenter og sosu?ere, så kræver det målrettede nye tiltag ? herunder en betydelig forbedring af erhvervsskolernes økonomiske rammer. Sådan lyder én af flere opfordringer til regeringen og resten af Christiansborg i et fælles udspil fra arbejdsmarkedets parter, LO og DA.

? Jeg håber, at det gør indtryk på regeringen, når både lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab opfordrer til at investere massivt i erhvervsskolerne. Vi risikerer at mangle titusindvis af faglærte i de kommende år. Så kan det ikke nytte noget, at regeringen fastholder nedskæringerne på landets erhvervsskoler og på den måde dræner muligheden for, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt uddannelsesvalg for landets unge og voksne. Tiden er til at være ambitiøse og investere massivt i erhvervsskolerne, siger LO?s formand, Lizette Risgaard.

? Det er helt afgørende for danske virksomheders vækst og konkurrenceevne – og dermed i sidste ende for vores fælles velfærd – at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Danmark har brug for erhvervsuddannelser af høj kvalitet, der er et attraktivt uddannelsesvalg for langt flere unge og voksne. Derfor appellerer vi nu til, at regeringen og Christiansborg handler, investerer og gennemfører nye initiativer på vores erhvervsuddannelser. Det er der brug for, siger DA?s administrerende direktør, Jacob Holbraad.

Konkret opfordrer LO og DA i det fælles udspil regeringen til, at:

  • Der i finanslovperioden skal afsættes en halv milliard kroner årligt til erhvervsuddannelserne. Det vil sige, at erhvervsuddannelserne får et samlet løft i deres bevilling på en halv mia. kr. årligt ift. regeringens finanslovforslag ? i alt 2 mia. kr. de kommende fire år. Som led heri skal omprioriteringsbidraget afskaffes nu. Det vil give erhvervsskolerne et fundament til at sikre styrket kvalitet og øget søgning til erhvervsuddannelserne.
  • Mulighed for flere unge kan tage grundforløb 1, så de kan prøve mulighederne af og blive afklaret om, hvad de skal vælge.
  • Grundlæggende ny tilgang til 10. klasse, så klassen bliver begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om LO og DA?s fælles udspil til at styrke erhvervsuddannelserne her