Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, før vi kan gå på pension, men alligevel svækker regeringen arbejdsmiljøet og Arbejdstilsynet med sit nye finanslovsudspil, der fortsætter de seneste års kraftige nedskæringer på arbejdsmiljøområdet.
Det viser nye beregninger fra hovedorganisationen FTF.
Den samlede bevilling til Arbejdstilsynet reduceres således med 9,1 mio. kr. (PL-reguleret) fra 2018 til 2019 samtidig med, at antallet af tilsynsførende og andre medarbejdere reduceres med 25 årsværk.
”Det er helt uforståeligt, at regeringen med finanslovsforslaget fortsætter de kraftige nedskæringer på Arbejdsmiljøet, samtidig med, at hver fjerde lønmodtager fremover må se frem til at skulle trække sig tilbage på førtidspension pga. fysisk og psykisk nedslidning”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
”Der er brug for et stærkt tilsyn og en stærk forebyggelsesindsats, så der kan rettes op på de stigende antal ansatte, der belastes af dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.”, siger hun.

227 årsværk mindre i AT end i 2014
Arbejdsmiljøindsatsen og Arbejdstilsynet har været udsat for store nedskæringer de senere år. Hvis finanslovsforslaget vedtages vil der være en reduktion fra 2014 til 2019 på 130 årsværk, svarende til, at knap hver femte medarbejder (18,7 pct.) er sparet væk i løbet af de seneste 5 år.
Nedgangen i medarbejdere i Arbejdstilsynet vil ifølge forslaget fortsætte frem mod 2022, hvor der vil være 227 årsværk mindre end i 2014. Det svarer til, at hver tredje medarbejder til den tid vil være sparet væk, viser beregninger fra Hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
Bevillingen til den styrkede indsats under Videncenter for Arbejdsmiljø til indsamling og formidling af forskningsbaseret viden bortfalder med udgangen af 2018, og der er fra 2019 og frem ikke afsat midler på Finansloven til denne indsats i Videncenteret. Også indsatsen mod social dumping svækkes (Læs mere).
Samlet set er andelen af psykisk overbelastede steget med 17 procent fra 2012 til 2016, og Finansministeriet har for nylig vurderet, at op imod hver fjerde lønmodtager fremover må se frem til at skulle trække sig tilbage på førtidspension pga. fysisk og psykisk nedslidning mv. Denne udvikling er stærk bekymrende, mener hovedorganisationen FTF.