Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget den 21. november 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af kommunaldirektøren. Sagen handlede om, at medarbejderne havde fået at vide, at ledelsen ikke ønskede, at de deltog i tv-programmer på vegne af regionskommunen i forbindelse med valget.
Men det var ledelsen i sin gode ret til, fastslår Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, nu efter at have undersøgt sagen. Han konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed, fordi forbuddet handlede om at gå på tv på arbejdspladsens vegne.
Samtidig understreger Ombudsmanden, at ledelsen burde have gjort klart, at medarbejderne gerne måtte udtale sig på egne vegne.

”Medarbejderne har hele tiden haft frihed til at udtale sig på egne vegne, og det er det afgørende. Det, kommunaldirektøren har udtalt sig om, er alene, at medarbejderne ikke på vegne af regionskommunen skulle deltage i tv-programmer under valgkampen”, udtaler Ombudsmanden i en pressemeddelelse.
Arbejdsgiverens ansvar at oplyse 
Ombudsmanden peger på, at det havde været god stil, hvis arbejdsgiveren straks efter pressedækningen selv havde taget initiativ til at melde ud til medarbejderne, at de stadig var i deres fulde ret til at deltage i debatten på egne vegne. ”Er offentligt ansatte i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, påhviler det efter omstændighederne ledelsen at tage initiativ til at informere de ansatte”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Bornholms Regionskommune har efterfølgende orienteret Ombudsmanden om de tiltag, der er taget for at orientere de ansatte om rammerne for deres ytringsfrihed, og Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke yderligere i sagen.
FTF er meget tilfreds med ombudsmandens udtalelse.
”Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder jo kun, når den ansatte ytrer sig på egne vegne. Derfor er det særdeles vigtigt, at medarbejderne er fuldt ud klar over netop det”, siger advokat (H) Helle Hjorth Bentz, FTF.
Hun understreger, at det er ledelsen i den offentlige myndighed, der har ansvaret for at sikre medarbejdernes kendskab til rammerne for deres ret til at ytre sig.
”Hvis der opstår tvivl blandt medarbejderne om rækkevidden af deres ytringsfrihed – eller hvis der opstår en risiko for at de kan komme i tvivl – så påhviler det altså ledelsen at tage initiativ til at rydde al tvivl af vejen og informere medarbejderne nærmere”, siger Helle Hjort Bentz.

Usikkerhed har alvorlige konsekvenser
Sagen fra Bornholms Regionskommune ser hun som et typisk eksempel på, at der i nogle situationer kun skal meget lidt til, før der kan opstå usikkerhed blandt medarbejderne om deres ret til at udtale sig på egne vegne – en usikkerhed, som Helle Hjort Bentz finder meget bekymrende.
”Sådan en usikkerhed kan betyde, at medarbejderne afholder sig fra at ytre sig af frygt for at risikere at træde ved siden af. Derfor bør ledelsen hurtigst muligt rydde misforståelserne af vejen og præcisere forskellen mellem at ytre sig på egne vegne eller på myndighedens vegne”, siger Helle Hjort Bentz.
Forskellen på at ytre sig på egne og på myndighedens vegne kan efter FTF’s opfattelse ikke understreges for tit, for netop denne forskel spiller en helt afgørende rolle for beskyttelsen af den enkelte ansatte.
”Tidligere udtalelser fra Folketingets Ombudsmand understreger, at når den ansatte udtaler sig på egne vegne, har vedkommende en endog meget vid adgang til at ytre sig – også kritisk”, siger Helle Hjort Bentz.