Når EU-borgere bliver spurgt om, hvad der er det bedste ved EU, så er svaret ifølge beskæftigelseskommissær Marianne Thyssens kabinetschef Inge Bernaert den frie bevægelighed. Det fortalte hun til et arrangement torsdag formiddag om arbejdsmarkedets frie bevægelighed hos den rumænske repræsentation i Bruxelles.

Hun måtte dog også erkende, at begejstringen er knap så stor, når det handler om den arbejdskraft, der har tænkt sig komme til ens eget land, men selv om bekymringerne i den retning blev nævnt i farten, så fyldte det ikke ret meget hos formiddagens talere. 
I stedet var fokus på de arbejdstagere, der rejser til et andet land for at arbejde og deres rettigheder og vilkår. Derfor slog alle deltagere også ørerne ekstra meget ud, da en rumænsk kirurg, der nu arbejder i Bruxelles, og en rumænsk iværksætter, som også er flyttet til Bruxelles, gav et indblik i deres oplevelser, da de kom til byen for at søge arbejde. 

Lavpraktiske informationer giver store udfordringer

Først og fremmest manglede de begge informationer om, hvordan man overhovedet søger et job. Dernæst manglede de informationer om, hvilke rettigheder og vilkår de kunne forvente. Og når de så fandt frem til nogle informationer, eksempelvis når en potentiel arbejdsgiver fortæller om lønnen, så kan det være svært at vide, om det er et rimeligt beløb. Det er også svært at vide, hvad man får udbetalt, for lønnen opgives jo som et bruttobeløb. Viden om skat eller andet, der bliver trukket fra, inden pengene rammer kontoen, ved den udenlandske arbejdstager ikke meget om.

Både disse helt lavpraktiske oplysninger, som har stor betydning for arbejdstageres tilværelse, sammen med de både grundlæggende regler, rettigheder og vilkår, der er gældende i det enkelte land, skal være lettilgængelige for udenlandske arbejdstagere. 
Det er en af de problemstillinger, Kommissionen vil løse ved oprettelsen af en arbejdsmarkedsmyndighed. 

– Det er noget af, det vi skal diskutere med de enkelte medlemslande. Og vi skal have fagforeningerne med indover til at finde ud af, hvordan vi bedst giver den rigtige information. Det er vigtigt at sikre, at ansættelseskontrakter indeholder de rigtige informationer om vilkår. Den enkelte lønmodtager skal oplyses om sin arbejdstid, løn og udstationering, inden vedkommende begynder i jobbet, sagde Inge Bernaerts. 

Både arbejdsmarkedsmyndigheden samt forslaget om ansættelsesbeviser drøftes lige nu i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. EU-Sekretariatet er meget aktive på begge sager.