”Den mest nosseløse, uprofessionelle, kiksede omgang lorte ’journalistik’ i dansk fjernsyn. Ever!”
Sådan lyder det, når en offentligt ansat rammer loftet for, hvor grove ytringer man må lufte offentligt om sin arbejdsplads. Svadaen kommer fra en ansat i DR, som på Facebook kritiserede DRs TV-program ’Aftenshowet’.
Den formulering er et eksempel på, hvor grænsen går for offentligt ansattes ytringsfrihed. Det fastslår Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Jørgensen. I en udtalelse om den aktuelle sag understreger han, at man som offentligt ansat nøje skal overveje måden, man formulerer sig på, hvis man går ud og kritiserer sin arbejdsplads offentligt.

For selve det at gå ud med kritik af ens arbejdsplads, må man som offentligt ansat gerne.
”Offentligt ansatte er i deres fulde ret til at kritisere deres arbejdsplads offentligt. Også i meget skarpe vendinger. Men sagen her er et eksempel på, at man kan være for grov i sit ordvalg”, udtaler ombudsmanden i en pressemeddelelse.
Jørgen Steen Jørgensen henviser til, at reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed fastslår, at ytringer ikke må have en ’urimeligt grov form’.
Ikke et spørgsmål om loyalitet
Kritikken fik DR til at reagere overfor medarbejderen. Ledelsen rejste spørgsmål om den ansattes loyalitet og antydede også, at vedkommende som tillidsrepræsentant er særligt begrænset i sin ytringsfrihed.

Men ingen af delene får medhold fra ombudsmanden: Hverken rollen som tillidsrepræsentant eller den såkaldte loyalitetspligt begrænser ytringsfriheden, fastslår han. Efter ombudsmandens opfattelse var der ingen tvivl om, at medarbejderen havde fremsat Facebook-kommentaren på egne vegne. Og det må man gerne – bare man som sagt sørger for at holde en ordentlig tone.
Sagen er endt med, at medarbejderen har fået en henstilling fra sin arbejdsgiver om fremover at undgå ytringer om DR i grov form. Den henstilling finder ombudsmanden i orden, fordi medarbejderens ordvalg efter ombudsmandens vurdering er ’urimeligt groft’.