Derfor skal vi sikre, at uddannelserne følger med teknologiens krav. Derfor opfordrer vi regeringen til at gennemføre en gennemgang af alle uddannelser, så deres indhold matcher kravene på fremtidens arbejdsmarked.  
Den teknologiske omstilling vil blive meget omfattende. Det viser en række undersøgelser fra både Danmark og udlandet. En rapport fra konsulenthuset McKinsey’s vurderer fx, at 40 procent af arbejdsopgaverne på det danske arbejdsmarked kan automatiseres, og stort set alle dele af arbejdsmarkedet bliver berørt.
Det kan lyde skræmmende, men analysen viser også, at der skabes endnu flere job end der forsvinder. Dertil har Danmark efter vores opfattelse meget af det, der skal til for at komme godt ind i den digitale fremtid, men der skal træffes nogle afgørende valg, hvis potentialet skal udnyttes.
Det er blandt andet nogle af de ting, som vi også arbejder med i regi af Disruptionrådet.  
Der er brug for flere og bedre it-specialister til at udvikle nye tekniske løsninger, men andre medarbejdergrupper har mindst lige så stort behov for nye kompetencer.
Når der udvikles ny digital undervisningsteknologi, skal lærerne fx kunne bruge den nye teknologi til fingerspidserne, ellers bliver teknologien bare til et forstyrrende legetøj, der forringer undervisningen.  
Men det er ikke kun teknologi, medarbejderne skal være bedre til. Ser vi for eksempel på sygeplejerskens arbejde kan vi allerede i dag se eksempler på, at ny teknologi øger fokus på menneskelige, ikke-automatiserbare kompetencer. Telemedicinske løsninger vinder stadig større indpas.
Her skal sygeplejersken fx vejlede patienter i sårpleje via en videoforbindelse. Det betyder, at hun både skal være god til sårpleje og til at vejlede patienten på en måde, så vedkommende får samme behandling, som hvis sygeplejersken havde stået i patientens hjem.
Det kræver stærke kompetencer til vejledning, kommunikation og social forståelse.   Det samme gælder langt de fleste områder, hvor teknologien vinder indpas. Derfor er der brug for at udvikle uddannelsernes indhold, så de sikrer flere og bedre tekniske specialister, bedre teknologiforståelse i den brede arbejdsstyrke og endelig stærkere ikke-automatiserbare kompetencer som fx kommunikation, tværfaglig problemløsning, kritisk tænkning, samarbejde, empati og kreativitet. Det stiller også store krav til den enkelte om at søge og efterspørge nye kompetencer.  
Vi foreslår, at regeringen tager initiativ til at gennemgå alle professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser med henblik på at sikre, at de i indhold og form matcher de nye kompetencekrav, som i stigende omfang melder sig i både den offentlige og private sektor. Gennemgangen skal sættes i værk hurtigt og ske over nogle få år i tæt dialog med det arbejdsmarked, der skal aftage de færdiguddannede.  
De rigtige kompetencer er vejen til at sikre en god omstilling til en mere digital fremtid. Der er den opskrift, vi har brugt før, og nu er tiden moden til at finde den frem igen.