De økonomiske vismænd i DØR er udpeget som nyt nationalt produktivitetsråd, og i dag udkommer rapport med en række anbefalinger til politikerne.
Hovedorganisationen FTF roser vismændene for klart at opfordre til også at vægte andre hensyn, fx arbejdsmiljø, sundhed og sundhed, frem for kun produktivitet og økonomisk vækst.

”Det er godt, at DØR slår fast, at den danske produktivitet er på niveau med de lande, vi normalt sammenligner os med, og det er befriende, at vismændene understreger, at man ikke bør jagte højere produktivitet for enhver pris. Produktivitet er vigtig for væksten, men hensyn til miljø, sundhed, uddannelse og velfærd bør prioriteres højere, også selvom det måske betyder en mindre stigning i produktiviteten,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Vismændene ser positivt på øget fokus på offentlig ledelse som en vej til styrkelse af den offentlige sektor og dermed øget produktivitet.
Budgetlov hæmmer produktivitet
Budgetloven skal revideres i 2018, og vismændene peger på fordelene i, at fx kommuner fremover bør kunne overføre overskud fra et år til det næste år, i stedet for som i dag at have etårige budgetter, som hindrer en langsigtet og effektiv planlægning. Der er set eksempler på ”benzinafbrænding” i det offentlige, hvor institutioner skynder sig at bruge midler inden nytår, da de ellers står til at miste dem.
”Det er helt godnat, at kommuner og institutioner straffes via sanktioner, hvis de bruger lidt for mange penge et år og til gengæld mister dem, hvis de har opsparet dem et andet år. Det er alt for kortsigtet og ineffektivt, og det bør stoppes,” siger Bente Sorgenfrey.
Tvivlsomme anbefalinger om topskattelettelser
Vismændene anbefaler i rapporten, at politikerne ser på topskatten, der ifølge vismændene kan være en hæmsko for produktiviteten, fordi topskatten angiveligt får folk til at arbejde færre timer og uddanne sig mindre.
”Det er højest tvivlsomt, at det er topskatten, der spiller en rolle for uddannelsesvalg, og hvor mange timer folk vælger at arbejde. Samtidig et topskatten allerede sænket rigeligt, hvilket sker igen efter nytår, når topskattegrænsen hæves igen”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der hellere vil prioritere kvalitet i uddannelserne fremfor skattelettelser.
Uddannelse er afgørende for ny teknologi
Netop uddannelse er afgørende for at ny teknologi bliver en succes, fastslår vismændene i rapporten:
”En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for, at nye teknologier kan tages i anvendelse, og for at arbejdsmarkedet hurtigt kan tilpasse sig nye organisations- og produktionsmetoder,” skriver de.
Bente Sorgenfrey efterlyser konkrete tiltag, der opkvalificerer alle lønmodtagere på tværs af uddannelsesbaggrund, så de rustet til ny teknologi på jobbet:
”De nye krav på arbejdsmarkedet stiller markant nye krav til, at ansatte med videregående uddannelser får kompetencer til bruge ny teknologi i forbindelse med deres kernefaglighed. Der er både behov for en massiv efteruddannelse for denne her type af medarbejdere – og for at udvikle deres grunduddannelser”, siger Bente Sorgenfrey.

Offentlig forbrug
I oktober kom vismændene med en rapport om sundhedstilstanden i dansk økonomi, der fastslår, at hvis den offentlige velfærd og service skal kunne følge med befolkningstilvækst og en tidssvarende kvalitet skal det offentlige forbrug have en vækst på 1,2 procent årligt i 2018-2025.