Den 17. november mødes EU’s stats- og regeringschefer, ministre, repræsentanter for Europaparlamentet og Kommissionen i Göteborg for at vedtage en såkaldt ”søjle af sociale rettigheder”.
FTF hilser søjlen velkommen, fordi den forhåbentlig kan fungere som en løftestang for at forbedre vilkårene for borgerne i de hårdest trængte medlemsstater i EU.
Læs mere: FTF: EU skal levere sociale resultater til gavn for borgerne
Søjlen bygger på 20 principper og en række rettigheder for europæere i alle medlemslande. De 20 principper er fordelt på tre overordnede hovedområder: 1) At sikre lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet 2) At sikre rimelige arbejdsvilkår og 3) At sikre social beskyttelse og inklusion.
Principperne omhandler blandt andet emner som; betalt barsel, livslang læring, ligestilling, balance mellem arbejds- og privatliv, inddragelse af arbejdstagerne, sundhedsydelser, børnepasning og databeskyttelse.
Søjlen er fin – men vi skal værne om de danske forhold
Formålet er i sidste ende at sikre arbejds- og levevilkår, som selvsagt er vidt forskelligt fra ét EU-land til et andet, ligesom udfordringerne er det.
Derfor har FTF og den øvrige danske fagbevægelse lagt stor vægt på, at søjlen, der dog ikke er juridisk bindende, ikke går ud over den danske model, der har en tradition for at løse udfordringer på fleksibel vis.
Den danske model er derfor sikret med en rammesættende såkaldt præambel, der er skrevet til søjlen. Her slås det blandt andet fast, at arbejdsmarkedets parters rolle samt de kollektive aftaler og forhandlinger skal respekteres fremadrettet.
Læs mere: Bjarke Møller: EU skal have en social pagt
Forud for topmødet holder europæisk fagbevægelse en række arrangementer og konferencer for at sætte fokus på, hvordan principperne i søjlen kan omsættes i praksis og reelt gøre en positiv forskel for arbejdstagerne i EU. 
FTF’s formand Bente Sorgenfrey deltager i det faglige topmøde i Göteborg, hvor hun blandt andet vil sætte fokus på betydningen af at inddrage arbejdsmarkedets parter i udmøntningen af de rettigheder, der er omtalt i søjlen. 
Læs mere om den sociale søjle her