Kataloget over FTF’s kurser anno 2018 er allerede ude. Og udbuddet af kurser kan være din adgang til faglig og personlig udvikling. Du kan hente relevant viden og indspark til dit arbejdsliv som fagligt aktiv, tillidsvalgt, leder eller ansat i fagbevægelsen.
I januar 2018 lancerer FTF bl.a. en ny politisk lederuddannelse. Her kan du styrke dine politiske og strategiske kompetencer og udvikle dit personlige lederskab samt din evne til at motivere andre.

Du kan i løbet af foråret også lære at arbejde involverende som politiker på et intensivt todageskursus. Desuden tilbyder vi i det nye år kurser for dig, der har interesse for lokal lobbyisme og ønsker nye redskaber til større politisk indflydelse i din kommune eller region.
Kursus: Lær at arbejde involverende som politiker
FTF har også kurser inden for emnet organisering. Du kan fx som tillidsrepræsentant få større viden om, hvordan du kan engagere og involvere kollegerne mere i det faglige arbejde. På et andet kursus kan du som ansat i fagbevægelsen få redskaber til at styrke arbejdet med organisering og fastholdelse af medlemmer i alle led af organisationen.
Som en mere speciel nyhed er der også mulighed for at tage på en idé- og innovationscamp om fremtidens fagbevægelse. Du kan blive inspireret af andre organisationers genstartningsprocesser og kommer selv til at arbejde med fagbevægelsens mulige fremtider gennem mikroeksperimenter.
Kursus: Genstart fagbevægelsen
Endelig kan du i det kommende år få opdateret din viden om EU’s nye persondataforordning eller i en helt anden boldgade få nye værktøjer til arbejdet med APV-kortlægninger og arbejdsmiljøudfordringer på din arbejdsplads.