LO, FTF og AC har modtaget Beskæftigelsesministeriets høring vedr. Europa-Kom­missionens meddelelse om en Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder og har følgende bemærkninger:
LO, FTF og AC byder Kommissionens forslag velkommen. Det er som udgangspunkt positivt, at man vil udvikle en Europæisk Søjle af Sociale Rettigheder, som tager højde for de nye udfordringer og vilkår på de europæiske arbejdsmarkeder, og som vil bygge oven på de eksisterende instrumenter, principper og værdier, herunder chartret for grundlæggende rettigheder. 
Læs hele høringssvaret om den Find mere indenfor emnerne: