FTF er medarrangør af en konference om fremtidens offentlige styring og ledelse den 19. september på CBS i København, hvor Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, deltager samt en række af landets førende forskere og beslutningstagere.

Der vil være workshops, hvor du kan være med til at udvikle nye veje, når det gælder at styre og lede med mening. Konferencens formål er at sætte fokus på, hvordan den offentlige sektor (fortsat) kan styres og ledes på en måde, hvor ressourcerne primært anvendes til kerneopgaven og ledere og medarbejderes råderum og motivation styrkes.

Konferencen skal bidrage til at finde nye veje, når det gælder offentlig ledelse og styring. Med afsæt i den nyligt udkomne bog om "Offentlige styringsparadigmer" drøftes det, hvordan den offentlige styring kan udvikles, så motivation, innovation og målopfyldelse styrkes, samt hvad det kræver af ny praksis og rolleændringer hos de forskellige aktører.  
Du kan blandt andre møde Sophie Løhde, Bente Sorgenfrey, Kurt Klaudi Klausen, Lotte Bøgh Andersen, Jacob Torfing, Justine Grønbæk Pors, Henning Thiesen, Jesper Fisker, Tina Øllgaard Bentzen, Flemming Steen Jensen, Eik Møller, Nicolai Vedsted, Jan Henriksen, Ane Stallknecht og Kristian Dahl.