Det er vigtigt for mig, at min fagforening kan hjælpe mig med relevant efter- og videreuddannelse. Sådan svarer to ud af tre lønmodtagere i en undersøgelse, som Epinion har gennemført for hovedorganisationerne LO og FTF blandt 1865 danske lønmodtagere.

At arbejde for medlemmernes muligheder for efter- og videreuddannelse er en vigtig opgave for fagforeningerne, mener LO og FTF, der tilsammen repræsenterer 1,5 mio. lønmodtagere i op mod 100 forskellige fagforeninger.
”Arbejdsmarkedet er i rivende udvikling med nye digitale løsninger, og det betyder, at arbejdsopgaverne i alle typer job ændrer sig. Det er vigtigt at sikre, at medarbejdere har de rette kvalifikationer for at kunne løse opgaverne bedst muligt. Det gælder alle lønmodtagere, og fagforeningerne arbejder netop for, at der er gode muligheder for efter- og videreuddannelse ”, siger Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF.
Det sker blandt andet ved de kommende trepartsforhandlinger, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter skal forhandle om, hvordan vi sikrer, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.
”Efter- og videreuddannelse er i den enkeltes interesse, for det er med til at sikre relevante kompetencer og job gennem hele arbejdslivet. Det er en slags livsforsikring, hvor du enten kan opnå den nyeste viden i dit fag eller vælge at specialisere dig. Du kan også videreuddanne dig til nye funktioner og jobs, hvis du fx gerne vil skifte branche”, siger næstformand i LO Nanna Højlund.

Fagforeningerne i LO og FTF har indgående kendskab til medlemmernes fag og branche, og derfor kan fagforeninger med OK-mærket yde medlemmerne netop den hjælp, som efterspørges i Epinion-undersøgelsen: Relevant efter- og videreuddannelse.
Nogle fagforeninger har karriere-rådgivning eller udbyder kurser inden for det specifikke arbejdsområde, som medlemmerne arbejder med. Andre fagforeninger har via overenskomsterne sikret, at lønmodtagerne har ret til efteruddannelse, og at der via fonde er sat penge af til at dække udgifterne.
Samtidig deltager fagforeningerne via deres hovedorganisationer i trepartsforhandlinger om styrket efter- og videreuddannelse og arbejder i øvrigt kontinuerligt på at sikre gode offentlige uddannelsestilbud.