I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag.
Derfor svømmer Twitter og Facebook næsten over med skåltaler om feminisme og ligestilling fra stort set samtlige kommissærer. EU kan og skal spille en stor rolle, når det gælder ligestilling, gentages igen og igen.
I morgen bliver det dog hverdag igen.
Og så er der måske længere mellem ord og handling. For mens EU i det lange lys har gjort meget for ligestilling (læs blandt andet Institut for Menneskerettigheders gennemgang af EU’s afgørende ligestillingsindsats her), så sænkes forventninger nu til den pakke på familie-arbejdsliv-balance, som Kommissionen har på vej.
Der var oprindeligt lagt op til at arbejdsmarkedets parter på EU-niveau skulle være med til at forhandle om, hvad der skulle gøres på dette område, som trækker tråde til mange ligestillingsområder såsom barsel, børnepasning og amningsfaciliteter på arbejdspladserne.
Men arbejdsgiverne i BusinessEurope satte armene over kors og ønskede ikke at gå videre. Derfor kommer Kommissionen nu selv med eget udspil.Det tyder på nuværende tidspunkt på, at det bliver en tynd kop te. 
Flere steder fra forlyder det nu, at der ikke bliver tale om ny lovgivning men blødere justeringer. Blandt andet vil man beskytte gravide kvinder mod uretmæssige fyringer.
Der lægges også op til at puffe medlemslandene til at forbedre deres børnepasningsordninger. Men intet om for eksempel at forbedre barselsmuligheder eller forældreorlov.Der er i Kommissionen for tiden en intern kamp mellem en række af Kommissærerne om ambitionsniveauet.
Så der kan stadig nå at komme mere ambitiøse tiltag med i pakken, som på nuværende tidspunkt er sat til at komme sidst i april.
Imens fortsætter skåltalerne på de sociale medier.