Af Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening
Søndag den 11. december bragte Politiken et interview med den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt. I interviewet siger hun:
"Da vi besluttede lockouten, vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i første maj."
Det citat er både afgørende og afslørende. Det er første gang, at en politiker fra den daværende regering åbent erkender, at man sammen med KL lockoutede mere end 50.000 lærere og omkring 600.000 elever i fire uger i 2013. Det skete for, at regeringen efterfølgende kunne lave et lovindgreb, inddrage lærernes overenskomst og anvende midlerne til at finansiere de mange ekstra undervisningstimer, som lå i regeringens folkeskolereform, der blev vedtaget få uger efter.
Dokumentation for planlagt forløb
Både under og efter lockouten har fremtrædende ministre afvist, at det skulle være aftalt spil. Helle Thorning-Schmidt sagde på et pressemøde den 25. april 2013:
"Jeg synes, det er helt tydeligt, at det ikke har været et planlagt forløb."
Dette er dog i modstrid med, hvad flere medier herunder Politiken siden 2013 har frembragt af dokumentation om det planlagte forløb mellem regeringen og KL.
Blandt andet har Ombudsmanden, ILO (FNs Arbejdsmarkedsorganisation) og flere uafhængige arbejdsmarkedsforskere kraftigt kritiseret regeringens rolle. I et Ritzau-nyhedstelegram fra 6. april 2013, som Politiken har bragt på sin hjemmeside står der, at allerede fra den 18. oktober 2012, to måneder før det første forhandlingsmøde mellem KL og lærerne, stod det klart, at lærerne ville tabe kampen om at fastholde deres arbejdstidsaftale.
Det vurderer flere arbejdsmarkedsforskere efter at have set et lækket dokument fra Finansministeriet, hvor der sort på hvidt står: "Reformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af dels normalisering af lærernes arbejdstid (….). Forudsætningen for, at timetallet i folkeskolen kan øges som forudsat er en ændring anvendelse af lærernes arbejdstid."
I en Politiken-artikel fra den 24. april 2013 mere end hentyder Folketingets Ombudsmand og ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing, at Finansministeriet har tilrettelagt sit arbejde således, at det ikke er muligt at få aktindsigt i dokumenter vedrørende en særlig arbejdsgruppe, som planlægger folkeskolereformen og inddragelse af lærernes overenskomst.
Desuden beskriver en forsideartikel i Politiken den 27. november 2014, at regeringen gik for langt, da lærerne blev lockoutet i 2013, det mener ILO, som er FNs Arbejdsmarkedsorganisation.
Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet udtaler i artiklen: "Vi taler altså om en socialdemokratisk ledet regering, der faktisk har snydt lønmodtagerne."
Afgiver redigeringsretten til Thorning
Der er altså både kilder og dokumenter, som i den grad underbygger Helle Thorning-Schmidts nye indrømmelse. Men i stedet for at lave den væsentlige nyhedshistorie vælger Politikens chefredaktion og Læsernes redaktør at ændre citatet, da Helle Thorning-Schmidt beder om det.

Nu lyder det: "Da vi besluttede at AFSLUTTE lockouten, vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i første maj."
Et meget afslørende citat er visket væk og ændret til en sætning, som er ren volapyk og ikke giver mening i forhold til resten af interviewet.
Vi har stor forståelse for, at kilder får artikler til gennemsyn, så faktuelle fejl kan blive rettet. Men i denne sag er der ikke tale om en faktuel fejl. Her er tale om, at journalisten på Politiken, som laver interviewet, oprindeligt citerer præcis det, som Helle Thorning-Schmidt har sagt. Og her er tale om, at Politikens chefredaktion og Læsernes redaktør afgiver redigeringsretten til den tidligere statsminister, så hun kan slippe af sted med en bortforklaring. Det er meget alvorligt.

Men for at det ikke skulle være nok, så forsøger Politikens chefredaktion at mudre billedet endnu mere. I TV2s mediekritiske program Presselogen, som blev bragt søndag den 18. december, forklarer chefredaktøren på Politiken, at årsagen til, at avisen ikke har boret videre i Helle Thorning-Schmidts oprindelige citat er, at der ikke hidtil har været nogen dokumentation for regeringens rolle i lockouten.
I så fald negligerer chefredaktøren Folketingets Ombudsmand, ILO og uafhængige arbejdsmarkedsforskere samt underkender avisens egne journalister, som netop har dækket Thorning-regeringens yderst problematiske rolle i flere artikler.
Vi håber, at journalister nu vil grave videre, så befolkningen kan få sandheden at vide.
Det her handler ikke kun om lærere. Det handler om, hvorvidt danske lønmodtagere kan stole på, at de overenskomster, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter, ikke pludselig bliver inddraget af en regering. Og det handler om, at medier og journalister sikrer, at magthaverne ikke kan slippe af sted med misinformation. Et demokrati skal kendes på, at vi har en fri og uafhængig presse.
Da Politiken valgte at ændre Helle Thorning-Schmidts citat tabte demokratiet.