Når trepartsforhandlingerne skydes i gang fredag, går hovedorganisationen FTF ind til forhandlingerne med et forslag om, at alle ledere med personaleansvar inden for det første år skal gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.
Og forslaget møder massiv opbakning fra et klart flertal af lønmodtagerne: 70 procent mener, at der er behov for, at ledere får bedre kompetencer til at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion foretaget fra den 7.-14. april for FTF, hvor 1.018 danskere i arbejde har svaret.
Her svarer hver fjerde lønmodtager, at der det seneste år har været sygefravær på arbejdspladsen, som kunne have været undgået, hvis den nærmeste leder havde haft bedre kompetencer til at håndtere det psykisk arbejdsmiljø.
Baggrunden for FTF’s forslag om mere efteruddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø er dyster: Dårligt arbejdsmiljø og sygefravær på grund af ringe ledelse koster samfundet milliarder af kroner og hæmmer produktivitet og manglen på kvalificeret arbejdskraft, som er hovedtemaet under anden runde af trepartsforhandlingerne, som starter fredag.
”Arbejdsgiverne fokuserer meget ensidigt på høj produktivitet og manglen på arbejdskraft, men har tendens til at glemme relevant efter- og videreuddannelse og arbejdsmiljøet som vigtige værktøjer til at sikre produktivitet, velfærd og vækst,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) blandt 2.394 ledere og virksomhedsrepræsentanter viser, at halvdelen af landets ledere med personaleansvar ikke er uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Efteruddannelse giver godt arbejdsmiljø
”Efter- og videreuddannelse er en vigtig faktor i at sikre et godt arbejdsmiljø, der er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft på de danske arbejdspladser,” siger Bente Sorgenfrey.
Sygefravær, der skyldes danskernes stress på jobbet, koster 5,5 mia. kr. årligt.

”Der er altså mange penge at spare ved en investering i bedre arbejdsmiljø og bedre ledelse og mere forebyggelse, som værktøjer til høj produktivitet og kvalificerede, sunde, innovative og kloge medarbejdere,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
FTF går ind til trepartsforhandlingerne med konkrete forslag til at styrke bl.a. efter- og videreuddannelse, så medarbejderne har opdateret viden til gavn for samfundet og borgerne.
”Alle parter har en interesse i at sikre, at de ansatte kan blive mange år på arbejdsmarkedet og fortsat være en attraktiv arbejdskraft, der er rustet til et langt arbejdsliv,” siger Bente Sorgenfrey.
God ledelse giver mindre sygefravær
I dag er arbejdslivet for rigtig mange lønmodtagere præget af konstante forandringer, omstruktureringer og desværre også af konflikter på jobbet. Det er ikke bare ubehageligt for de ansatte, det koster også kassen for arbejdspladsen og samfundet. Der er nemlig en klar tendens til, at en ansat, der oplever konflikter på jobbet, har øget sygefravær.
De medarbejdere, der oplever konflikter dagligt på jobbet, har det største sygefravær – i gennemsnit 19 dage i det seneste år. For de, der ikke oplever konflikter på jobbet, er det gennemsnitlige sygefravær seks dage det seneste år, viser en ny analyse fra FTF.

Omvendt giver god ledelse markant færre konflikter og færre sygedage. Det viser den nye analyse fra FTF med svar fra 6.200 ansatte på FTF-området, fx lærere, pædagoger, sygeplejersker, bank- og it-ansatte.
En anden ny FTF-analyse belyser konsekvenser af forandringer på jobbet, og det dokumenteres også, at når ledelsen er dårlig til at håndtere organisatoriske ændringer på jobbet, omlægning af arbejdsgange, sammenlægninger, flytninger og afskedigelser, har de ansatte dobbelt så mange sygefraværsdage og er desuden mere stressede.
De FTF’ere, der oplever god ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har kun cirka fem årlige sygefraværsdage, og kun syv procent er stressede.
De FTF’ere, der oplever meget ringe ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har cirka 10 årlige sygefraværsdage, og godt 20 procent er stressede.