Kommentaren kommer på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik, foretaget for LO. Tallene viser, at Akademiker-fædre i gennemsnit tager 46 dage på barsel med deres børn, mens LO-fædre tager 23,6 dage i snit.

? Den store forskel på akademiker-fædres og LO-fædres brug af barsel står i stærk kontrast til, at LO-fædrene faktisk rigtig gerne vil tage en større del af orloven ? også i højre grad end gennemsnittet af fædre, siger Nanna Højlund.

Mens 43 pct. af LO-fædrene svarer ja til, at de godt kunne tænke sig at holde barsel i tre måneder eller derover, mener kun 36 pct. af alle fædre det samme. Det viser en Gallup, foretaget for LO. Blandt LO’s forbund er det SL-fædrene (Socialpædagogerne) og FOA-fædre, der tager mest barsel, mens håndværkerne i byggefagene og ansatte i fødevareindustrien tager mindst barsel. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

? Fædrene bør sikres mere lige rettigheder, så de kan få mere barsel sammen med deres børn og hermed blive mere ligestillet med mødrene, siger Nanna Højlund.

Se undersøgelsen her.

Se infografik her.