Vidste du, at 73 procent af de offentlige innovationer er kopier eller tilpasninger af andres løsninger? Og tænk, hvad vi alle kunne få ud af det, hvis spredning af gode løsninger blev endnu mere koordineret og systematisk.

Det er netop de tanker, der ligger bag ‘Spredningsguiden’, som Center for Offentlig Innovation (COI) introducerer for den brede offentlighed i dag. Guiden giver et overblik over, hvordan løsninger spredes i det offentlige. Samtidig hjælper den til samtaler mellem dem, der har udviklet løsningerne, og dem, der ønsker at genbruge disse løsninger fx på sygehuse.
Stor succes med opfølgningssamtaler
På Køge Sygehus har de fået mulighed for at tyvstarte med Spredningsguiden, og den har været en stor hjælp til at igangsætte arbejdet med at genbruge en innovativ løsning fra Næstved Sygehus.
Dér har de nemlig haft succes med et særligt opfølgningsprogram for hofteopererede. De opererede får tre opkald efter operationen med spørgsmål til typiske problemer som smerter, hævede ben og dårlig nattesøvn. Opkaldene følger et systematisk skema og har gjort, at patienter på Næstved Sygehus allerede tre måneder efter operationen har det lige så godt som den gennemsnitlige patient efter ni måneder.

Selvom de ansatte gerne vil genbruge løsningen på Køge Sygehus, kan løsningen ikke bare overføres fra et sted til et andet, siger Tine Varmarken, afdelingssygeplejerske på Køge og Roskilde Sygehus:
"Vores patienter er typisk ældre, der har brækket hoften og skal behandles hurtigt. På Næstved Sygehus har operationerne været planlagt i flere måneder, og det gør, at vi ikke bare kan stille de samme spørgsmål," siger hun.
"Men dér har Spredningsguiden været en stor hjælp til at få afklaret, hvilke dele af deres metode, vi kan bruge. Den har hjulpet med et kritisk eftersyn og sørget for, at vi kunne mødes med sygeplejersker fra Næstved Sygehus og stille de gode, systematiserede spørgsmål til deres løsning," siger Tine Varmarken fra Roskilde og Køge Sygehus. Her vil man nu gå i gang med de næste faser af implementeringen sammen med andre afdelinger fra Holbæk og Gentofte.

Klinisk udviklingssygeplejerske Bente Rehder og seniorforsker Britta Hørdam har hjulpet med at videreformidle deres erfaringer fra Næstved Sygehus.
Stort økonomisk potentiale
På COI begyndte arbejdet med Spredningsguiden for cirka et år siden. COI har bl.a. været på feltstudier i en række kommuner og har afholdt workshops med offentlige medarbejdere og ledere.
Behovet for nogle konkrete værktøjer, der kunne gøre processen fra idé til implementering klar og overskuelig, var noget af det, som var mest efterspurgt, siger Monica Andersen, souschef i COI:
"Det er en udbredt myte, at man ikke kan finde ud af og ikke har lyst til at dele med hinanden i det offentlige. Men der er faktisk en stor vilje til både at dele det, man selv har skabt, og stå på det, andre har skabt. Det svære er at gå fra udvikling ét sted til implementering et andet," siger hun.
Når man deler de gode løsninger og innovative idéer, ligger der et stort potentiale for samfundsøkonomien, understreger Pia Gjellerup, centerleder for COI.
"I en tid, hvor staten, kommunerne og regionerne skal vende hver en krone, har vi ikke råd til at overse det enorme potentiale, der ligger i spredning af innovation. I den offentlige sektor har vi ikke bare mulighed for at dele forretningshemmeligheder med hinanden. Vi har pligt til det. Men heldigvis er det en af de pligter, der både er givende og sjove" siger hun.