"Det er en sejlivet myte, at man ikke er parate til at lære af hinanden i det offentlige. Men flere skal med!"
Sådan sagde Pia Gjellerup, leder af Center for Offentlig Innovation (COI) på Velfærdens Innovationsdag den 28. januar.
Centeret lancerede her et splinternyt værktøj, der netop skal få flere med til at dele de mange gode idéer, der udvikles i hverdagen på de offentlige arbejdspladser. For delingen kommer ikke af sig selv, det er hårdt arbejde, konstaterede Pia Gjellerup.
"Spredningsguiden" hedder det nye værktøj, som COI har udviklet. Det kan bruges til at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Udgangspunktet er, at flytning af innovation, fx en ny arbejdsgang, er en dybt kompleks proces med mange ubekendte. Blandt andet kan det være svært at vurdere ressourceforbrug og gevinster.
Her kommer den nye guide ind i billedet. Spredningsguiden kan hjælpe med til at skabe struktur i en ellers uoverskuelig proces. Den uddyber de handlinger, man skal udføre både i rollen som den, der deler og den der, genbruger innovation. Og den hjælper med at skabe et fælles sprog og sikre forventningsafstemning før et samarbejde.
Konkret indeholder guiden seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Som Pia Gjellerup skriver på COI’s hjemmeside:
"Vi får mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser genbruger hinandens løsninger i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer. Det er godt for samfundsøkonomien og sund fornuft for den enkelte arbejdsplads. Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekt. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge deres erfaringer med at tilpasse og implementere vores løsninger til at videreudvikle vores egne"