Ignacio Garcia-Bercero er EU-Kommissionens chefforhandler for frihandelsaftalen med USA, kendt som TTIP. I sidste uge deltog han torsdag i en heldagskonference om TTIP på Mariott Hotel, arrangeret af det britiske handelskammer.
Fredag mødtes han så med repræsentanter fra hovedorganisationerne LO, FTF, Akademikerne samt fagforbundene Dansk Metal, HK og Dansk Magisterforening.
Hovedorganisationerne bakker op om en frihandelsaftale med USA, men stiller krav om, at den ikke forringer løn- og arbejdsforhold, arbejdsmiljøet, ikke underminerer sociale- og miljømæssige fremskridt eller demokratiske principper.
Mødet med Kommissionens chefforhandler var derfor en god mulighed for hovedorganisationerne og fagforbundene til at spørge ind til de af aftalens forhold, der har særlig interesse for lønmodtagerorganisationerne.
Kommissionen: Ingen ratchet-klausul i TTIP
Repræsentanterne spurgte bl.a. Bercero, hvorvidt TTIP vil forhindre offentlige services lagt ud til det private i at komme tilbage på offentlige hænder. Det afviste EU’s chefforhandler:
"TTIP kommer ikke til at indeholde en ratchet-klausul, som forhindrer serviceområder, der har været lagt ud til det private, kan komme tilbage på offentlige hænder", sagde Ignacio Garcia Bercero.
En såkaldt ratchet-klausul i handelsaftaler medfører at ethvert liberaliseringstiltag udført efter aftaleindgåelse ikke kan omgøres. Altså, at en privatisering af f.eks. dele af uddannelsesområdet ikke ville kunne komme tilbage på offentlige hænder.
Men det bliver der altså ikke tale om i TTIP, forsikrede EU’s chefforhandler.
ILO-konventionerne og USA
USA har ikke ratificeret seks ud af otte ILO kernekonventioner, herunder blandt andre retten til at organisere sig og retten til kollektive forhandlinger. Derfor diskuterede mødedeltagerne også ILO-konventioner med Kommissionens chefforhandler.
Kort før mødet havde Kommissionen offentliggjort sit forslag til kapitel om bæredygtighed i TTIP. Forslaget indeholder bl.a. teksten om arbejdstagerrettigheder.

Kommissionens forslag har referencer til nogle af ILO’s kernekonventioner, herunder retten til at organisere sig, forbud mod tvangsarbejde og udryddelse af børnearbejde. Der lægges i forslaget også op til større forpligtigelser i relation til ILO’s dagsorden for anstændige arbejdsvilkår, kendt som decent work.
"Det har været Kommissionens målsætning at skrive en så specifik tekst som mulig med klare ILO-referencer, eftersom USA ikke har ratificeret flere af ILO’s kernekonventioner", fortalte Bercero.
Hvordan har USA reageret på europæisk ISDS-modstand?
Selvom ISDS-mekanismen ikke blev diskuteret i den seneste forhandlingsrunde fra den 19. til den 23. oktober i Miami mellem EU og USA, blev emnet bragt op i spørgetimen med Bercero.

Her gav EU’s chefforhandler udtryk for, at han forventer forslaget om at lave en domstol, frem for en voldgiftstribunal, vil blive problematisk.
ISDS-mekanismen, som man kender den fra andre handelsaftaler, har været under voldsom kritik i særligt EU. I løbet af sommeren fremlagde Europaparlamentet sine anbefalinger til Kommissionens videre forhandlinger med USA. Heraf fremgik det også klart, at de folkevalgte europaparlamentarikere, som i sidste ende skal være med til at godkende TTIP, ikke kan acceptere ISDS i sin nuværende form.
Siden har Kommissionen løftet lidt af sløret for sit reviderede forslag til ISDS, som man dog endnu arbejder på.

Den spanske chefforhandler forventer at Kommissionen vil fremlægge sit endelige udspil til en revideret ISDS-mekanisme inden årets udgang.
Foto: Ignacio Garcia Bercero, taget af BCCD/Kim Dahl