Omkring hver tiende FTF’er oplever ret meget eller virkelig meget stress, og det psykiske arbejdsmiljø er blandt årsagerne. Når stressen rammer, har det betydning både for den ramte og for samfundsøkonomien.
For hele arbejdsmarkedet kan stress estimeres at hænge sammen med 3 mio. ekstra sygefraværsdage og samfundsøkonomiske omkostninger på 5,5 mia. kr. årligt.
Læs også:
FTF nyhed: Dramatiske nedskæringer på arbejdsmiljø i regeringens finanslovsforlag