Politikerne, der i disse uger kæmper for vælgernes stemmer bevæbnet med forskellige enorme beløb til fx sundhed, uddannelse eller skattelettelser, bør også rette deres opmærksomhed mod arbejdsmiljøet. For her er kolossale summer at spare for samfundet. I dag koster dårligt arbejdsmiljø samfundet 60-80 mia. kr. om året i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste. Det påpeger hovedorganisationerne LO og FTF.
Organisationerne bygger beregningen på forskellige europæiske undersøgelser, som viser at dårligt arbejdsmiljø koster et land to til fire procent af bruttonationalproduktet (BNP). EU-kommissionen er eksempelvis i gang med en undersøgelse af implementeringen af arbejdsmiljødirektiver i alle medlemslande. Beregninger fra denne undersøgelse viser, at i Tyskland udgør alene produktionstabet pga. arbejdsrelateret sygefravær 3,1 procent af bruttonationalproduktet.
Den internationale arbejdsorganisation ILO har vurderet, at udgifterne til dårligt arbejdsmiljø ligger på to til fire procent af BNP. Endelig peger en europæisk undersøgelse tilsvarende på udgifter på mellem 2,6 og 3,8 procent af BNP.