Ved åbningen af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd onsdag var FTF-formand, Bente Sorgenfrey, inviteret til at tale om vigtigheden og styrkerne i arbejdsmarkedsmodellerne i Norden – særligt den danske model.
Opbakningen til den nordiske aftalemodel var stor fra fremmødte politikere og deltagere ved åbningskonferencen. Og det er der brug for.
Den danske arbejdsmarkedsmodel og de nordiske aftalemodeller for arbejdsmarkedet er i de senere år kommet under voldsomt pres fra blandt andet EU-lovgivning samt faldende medlemstal i fagforeningerne. De senere år har der derudover også været eksempler på, at man prøver at undgå eller omgå aftaledelen i systemet mellem parterne, senest ved bl.a. skolekonflikten og lockout af lærerne. 
Sammen er vi stærkere i Norden
Fortsætter udviklingen vil den danske model ikke kunne bevares i den form, som vi kender i dag, eller videreudvikles, var budskabet fra FTF-formand, Bente Sorgenfrey, som i 2015 også er valgt til formand for den nordiske faglige sammenslutning NFS.
"En stærk arbejdsmarkedsmodel har været med til at skabe stærke velfærdssamfund i Norden. Sammen skal vi udvikle og bevare modellen. Det nordiske samarbejde skal i fokus i og udenfor Norden", sagde Bente Sorgenfrey, der er blevet udpeget til ambassadør for  nordisk samarbejde for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

Hun skal derfor være med til at viderebringe de gode erfaringer, som Norden ligger inde med – særligt på arbejdsmarkedsområdet.
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd har sat sig for at bruge årets formandskab til at sætte fokus på at skabe vækst og job i Norden samt derudover sætte fokus på velfærd, værdier og spørgsmålene om fremtiden for Arktis.
Danmark har i 2015 formandskabet for Nordisk Ministerråd og i den forbindelse blev en åbningskonference afholdt i København, hvor formandskabets prioriteter blev præsenteret. Konferencen fandt sted hos Nordisk Ministerråd med deltagere fra en lang række nordiske lande.