FTF har på vegne af PROSA vundet en vigtig faglig voldgift, der sikrer et tocifret millionbeløb, der skal fordeles mellem de it-ansatte på it-virksomheden CSC. De ansatte er medlem af Forbundet af It-professionelle, PROSA, og skal ifølge kendelsen have efterbetalt en lønstigning med tillæg af morarenter. Afgørelsen kan ikke ankes.
Sagen opstod, da CSC opsagde overenskomsten med PROSA i 2009, hvorefter parterne i to år forgæves forhandlede om nye overenskomster. I 2011 blev der varslet lockout og afsendt strejkevarsler, men på trods heraf skulle en række it-ansatte organiseret i PROSA i konfliktperioden fortsat varetage en række opgaver mod at modtage et vederlag (en aftalt automatisk lønregulering). Det skyldtes en konfliktaftale CSC havde indgået med PROSA.
De ansatte varetog derfor opgaverne og sikrede dermed leveringssikkerhed for CSC’s kunder. Men CSC ønskede efterfølgende ikke at udbetale den aftalte lønregulering i 2011.
Arbejdsretten afgjorde i 2011, at CSC fremadrettet var frigjort fra overenskomsterne med Prosa, samt alle underliggende aftaler, herunder konfliktaftalerne. Herefter opstod der uenighed om den aftalte lønstigning for 2011. Som følge heraf rejste FTF sagen på vegne af PROSA, og en faglige voldgift gav 8. maj i år PROSA medhold. 
Betydning for fremtidige sager
Afgørelsen får betydning for fremtidige situationer, hvor en overenskomst er opsagt og udløbet, og hvor parterne har lavet lignende konfliktaftaler omkring bl.a. betaling for arbejde i denne periode, samt under eventuel konflikt.
”Kravet på lønstigningen er en helt logisk konsekvens af, at PROSA’s medlemmer – efter at der var iværksat konflikt – fortsat udførte en række arbejdsopgaver som følge af konfliktaftalerne. For dette arbejde var der aftalt en betaling, men CSC mente ikke længere at være omfattet af denne aftale. Dette forekommer uforståeligt set i lyset af, at selskabet særskilt i 2011, hvor der var konflikt, nød særligt godt af konfliktaftalerne”, siger advokat i FTF, Jakob Bjerre, der førte sagen på vegne af PROSA.
LÆS MERE OM AFGØRELSEN I DETTE NOTAT