Virksomheder mødes… og nye produkter og ydelser opstår. Det er idéen bag en ny ‘datingsite’ for virksomheder – et website, hvor offentlige og private virksomheder kan møde hinanden på tværs af sektorer og udveksle idéer og løsninger.
Det nye site er ét af de konkrete forslag, som hovedorganisationen FTF opfordrer regeringen til at tage med i sin vækstplan, der ventes klar efter påske. FTF har flere konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder kan gøres mere attraktivt og mindre bøvlet.
Forslagene indgår i FTF’s kommende, store vækstoplæg "Sammen om vækst", som endnu ikke er offentliggjort. Her er den røde tråd, at samarbejde mellem den offentlige og den private sektor kan skabe vækst og arbejdspladser.

"Der foregår desværre ingen systematisk opsamling og spredning af viden om de ellers mange gode samarbejdsprojekter mellem offentlige og private virksomheder, der allerede er i fuld gang rundt omkring. Undersøgelser viser også, at de folk, der kan sætte gang i OPI-projekterne, fx indkøbere i den offentlige sektor, mangler viden", siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Hun peger også på, at regler er for bøvlede, eksempelvis er EU’s nye udbudsdirektiv på næsten 500 sider.
"Derfor foreslår vi, at en taskforce skal komme med idéer til, hvordan man fjerner barriererne for OPI-samarbejdet", siger Bente Sorgenfrey.

Omsætning og arbejdspladser
 FTF’s forslag omfatter også det nye virksomheds-datingsite, som kan bringe private og offentlige virksomheder sammen. Tanken er, at den mængde viden, nytænkning og opfinderkraft, der findes hos medarbejdere i både den private og den offentlige sektor, skal smeltes sammen på tværs af de to sektorer i langt højere grad, end det sker i dag. Fordi det kan give omsætning og arbejdspladser – og dermed gavne væksten, mener FTF.
"Medarbejderne i de to sektorer har forskellige spidskompetencer og forskellige perspektiver på opgaverne; det er oplagt, at de to sektorer bruger hinanden til nytænkning og nyskabelser. Gevinsterne ved sådan et samarbejde skal vi forstå at udnytte i en tid, hvor der er brug for, at alle gode kræfter går sammen om at skaffe flere arbejdspladser i den private sektor og om at opretholde vores velfærdssamfund", siger Bente Sorgenfrey.
Allerede i dag høstes der mange gode erfaringer fra konkrete samarbejdsprojekter mellem offentlige og private virksomheder. En ny undersøgelse fra KORA og RUC viser, at der allerede findes mindst 250 danske innovationsprojekter, hvor private virksomheder sammen med det offentlige udvikler nye produkter til bløde velfærdsområder som børnepasning og ældrepleje.

Indviklede regler spreder usikkerhed
Men de mange samarbejdsprojekter foregår i dag i spredt fægtning, og uden at der systematisk bliver draget nytte af erfaringerne, pointerer Bente Sorgenfrey.
Samtidig gør indviklede regler samarbejdsprojekterne unødigt bøvlede og er med til at afskrække andre fra at gå i gang med nye projekter. Partnere i OPI-projekter melder fx om regler, der er utilgængelige og uklare – eller som ligefrem gør projekterne vanskelige.
Eksempelvis svarer over halvdelen af offentlige indkøbere i en undersøgelse fra Moderniseringsstyrelsen, at usikkerhed om udbudsreglerne gør dem tilbageholdende med at bruge komplekse udbudsformer – som fx et udbud hvor man ikke kan beskrive en vare i kontant mål og vægt (fx 10.000 kuglepenne billigst muligt), men må beskrive det problem, der skal løses – som det ofte vil være tilfældet med velfærdsydelser. På samme måde havde kun en lille del af indkøberne viden om, hvordan man køber innovative løsninger, dvs. køber en ydelse eller en dims, man endnu ikke helt ved, hvad ER – man ved bare, hvilket problem, man gerne vil have løst.
Hvis samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder om at udvikle og sprede ny viden bliver hjulpet bedre på vej og sat mere i system fra centralt hold, vil det være med til at øge vækst og velfærd i Danmark, mener FTF.

Derfor foreslår FTF konkret fire nye initiativer, der skal bane vejen for mere offentlig-privat innovation (OPI).
Ny uvildig OPI-instans
Foruden det nye ‘datingsite’ for virksomheder foreslår FTF et særligt uddannelsesprogram, hvor OPI-praktikere kan få efter- eller videreuddannelse i forskellige aspekter af OPI. Desuden foreslår FTF en national og uvildig OPI-instans, der kan give bindende forhåndstilsagn til potentielle OPI-partnere om udbudsretlige problemstillinger. Den slags tilsagn skal give parterne mod på at gå i gang med et projekt, i stedet for – som det ofte sker i dag – at lade et godt projekt blive ved tanken, fordi regeljunglen virker afskrækkende i sig selv. Endelig foreslår FTF, at der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg – en taskforce – der skal analysere barrierer for OPI og fremlægge forslag, der kan begrænse og helt fjerne barriererne. Udvalget skal også finde frem til gode konkrete eksempler på OPI, som andre kan drage nytte af.