Det er et problem, hvis EU-borgere i fremtiden skal kunne modtage dagpenge fra første arbejdsdag i Danmark, mener regeringen, der nu vil bakke Finland op ved en kommende sag ved EU-domstolen. Sagen handler om, hvornår udlændinge har ret til at få dagpenge. 
I dag skal man som udenlandsk EU-borger bl.a. have arbejdet tre måneder i Danmark og mindst ni måneder i hjemlandet, inden man har ret til dagpenge. Finland har lignende regler. Men det er EU-Kommissionen ikke tilfreds med. De vil have gjort det lettere for EU-borgere at modtage dagpenge i andre EU-lande. Derfor er Kommissionen på vej med en sag mod Finland – og muligvis Danmark senere. 
Det fik statsminister Helle Thorning-Schmidt til på et pressemøde i dag at meddele, at Danmark vil støtte Finland i en kommende sag ved EU-Domstolen.
”Det er en vigtig sag, der kan få konsekvenser for dagpengereglerne i Danmark. Når Kommissionen anlægger sag mod Finland, vil Danmark intervenere. Vi vil komme med vores indlæg til EU-domstolen og støtte de finske regler for genoptjening. Vi ønsker ikke, at man skal kunne modtage dagpenge fra første arbejdsdag i Danmark”, sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt på pressemødet.
”Antallet af EU-borgere, der modtager danske dagpenge er steget de seneste år – mere end, hvad der kan forklares af krisen. Det tager regeringen alvorligt. Derfor tager vi en række initiativer. Vi vil bl.a. kræve, at ledige, der kun har været på arbejdsmarkedet i kort tid, skal til samtaler på jobcentret, inden de kan få dagpenge”, sagde statsministeren.
EU-Kommissionen har annonceret, at den vil lægge sag an mod Finland, fordi de finske optjeningsregler for arbejdsløshedsdagpenge ifølge kommissionens opfattelse er i strid med EU-retten. Vinder EU-Kommissionen sagen vil det medføre, at EU-borgere i fremtiden vil kunne optjene hele retten til danske eller finske dagpenge ved blot at have arbejdet i hjemlandet. Dermed vil fx en polak kunne arbejde et år i Polen og derefter tage til Danmark og have ret til fulde dagpenge. Det er uholdbart, mener regeringen, der får opbakning fra FTF.
FTF: Regeringen gør det rigtige
FTF, der er hovedforbund for 450.000 offentligt og privat ansatte, støtter regeringens kamp for de danske dagpengeregler.
”Det er godt, at regeringen vil støtte Finland i en kommende sag ved EU-Domstolen om udenlandske arbejderes ret til dagpenge. Det er ikke rimeligt, at man som EU-borger i fremtiden skal kunne modtage dagpenge fra første arbejdsdag i Danmark, imens danske borgere er underlagt skrappe optjeningskrav til dagpenge”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Når EU-kommissionen anlægger sag ved EU-Domstolen mod Finland, vil Danmark efterfølgende intervenere ved at sende et indlæg til EU-Domstolen. I indlægget vil Danmark støtte det finske ønske om at bevare de nuværende optjeningsprincipper. Finland har ikke modtaget stævning endnu, men gør det formentlig inden længe.
Snyd med kontanthjælp
Regeringen vil også se på reglerne for EU-borgeres ret til kontanthjælp, men dog ikke deres ret til børnepenge.
”Vi vil også stramme op for at undgå misbrug og snyd, når det handler om kontanthjælp ved at øge samarbejder med myndigheder i andre lande – fx om de ejer noget af værdi i hjemlandet – fx en bolig”, sagde statsministeren også på pressemødet.
Hvad angår diskussionen om EU-borgeres ret til børnepenge, er det en anden diskussion end den om dagpenge og kontanthjælp, understregede statsministeren på pressemødet. Regeringen vil derfor ikke gøre yderligere ift. børnepenge-reglerne lige nu. Statsministeren understregede dog, at regeringen nu vil drøfte sagen om EU-borgeres ret til børnepenge med partierne i Folketinget.
Så længe det er et problem af "økonomisk begrænset omfang", at EU-borgere kan få børnecheck, vil regeringen ikke foretage sig yderligere. Men hvis de økonomiske udgifter til børnepenge stiger markant i fremtiden, vil regeringen se på sagen, var budskabet fra statsministeren på pressemødet.