Overenskomstforhandlingerne på det private LO/DA-område begyndte i dag, da det første officielle møde blev afholdt for industriens område. DI og CO-industri har fastsat den 7. februar som sidste forhandlingsdag, og parterne sigter mod at gøre forhandlingerne færdige inden da. Efter der er indgået forlig på LO/DA-området, skal en række FTF-organisationer forhandle for deres privatansatte medlemmer.
De fire topforhandlere fra CO-industri og DI er enige om flere af hovedtemaerne. Uddannelse, løn og vikarer er emner, som bliver bragt ind til forhandlingsbordet. Derimod er der uenighed om, hvor store lønstigninger, der er råd til set i lyset af, at dansk økonomi er på vej i bedring.

Bank- og forsikringsansatte forhandler
Ved OK14 forhandler FTF-organisationerne i forhold til en lang række arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer. I FTF sammenhæng er de forhandlingsrunder, som foregår i forhold til Finanssektorens Arbejdsgivere (FA), de største.
FA forhandler for virksomhederne i den finansielle sektor. Her er de ansatte organiseret i de to FTF-forbund Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, som forhandler for alle ansatte i forhold til FA. 
Vikaroverenskomster forhandles
En række FTF-organisationer forhandler i forhold til arbejdsgiverorganisationer under DA. Mange af disse er vikaroverenskomster, som dækker fagområder, som ordinært hører til enten kommunerne eller regionerne. Det gælder fx Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, Kost- og Ernæringsforbundet og Jordemoderforeningen.
Forhandlinger med selvstændige arbejdsgivere
En række FTF-organisationer forhandler i forhold til selvstændige arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer på egentlige fagspecifikke områder. Eksempelvis musikerne i forhold til Tivoli. Dansk Sygeplejeråd for de ansatte på privathospitalerne. Tandplejerne i forhold til de ansatte på de private tandklinikker. Inseminørerne i forhold til Dansk Kvægavlerforening.
Cabin Union Denmark (CUD) forhandler i forhold til SAS, men der forhandles også i de enkelte organisationer under CUD i forhold til andre luftfartsselskaber. Ligeledes er der forhandlinger i forhold til enkelte virksomheder fx TDC.