Det offentlige køber hvert år ind for 290 milliarder kr. Det har fået regeringen til at lave en ny strategi for intelligent offentligt indkøb. Målsætningen er, at indkøbene skal være så effektive, innovative og bæredygtige som muligt.
FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, tager der godt mod strategien.
”Det er godt, at vi nu for første gang står med en samlet strategi og nye initiativer, der ikke bare fokuserer på priser og besparelser, men også på hvordan samspillet bliver mere innovativt så det både kan forbedre kvaliteten af velfærden og give ny vækst og beskæftigelse i private virksomheder. Et dynamisk samspil mellem offentlig og privat er en af grundpillerne i den danske samfundsmodel”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Syv principper
Strategien lancerer syv principper for bedre indkøb og samarbejde og omfatter desuden 29 konkrete initiativer.
Især de initiativer, der sigter mod at styrke offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), glæder Bente Sorgenfrey, fordi man her kan udnytte kompetencerne i begge sektorer til at udvikle nye velfærdsløsninger i fællesskab.
”Vi har efterhånden mange gode eksempler på OPI-projekter, men det er foregået lidt tilfældigt og på trods af indviklede udbudsregler”, siger Bente Sorgenfrey.
Med en nye tilskudspulje, som er en del af den nye strategi, ser hun nye muligheder for at sætte mere skub i OPI og udbrede de gode erfaringer.