Det er vigtigt at tjekke sin lønseddel. Men det kan være svært at finde rundt i de mange tal og poster på en lønseddel. Derfor vil din OK fagforening gerne hjælpe dig med at tjekke, at du får det rette udbetalt.
Du kan få hjælp til at tjekke din lønseddel på LO og FTF’s fælles Er du OK-indsats’ hjemmeside og facebookside, og du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.