En ophedet debat om ansvar for underleverandørers behandling af udstationerede endte i dag i Europa-Parlamentet med, at et firma har svar for, at underleverandører følger spilleregler på arbejdsmarkedet. Et flertal i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte for, at det såkaldte kædeansvar gælder, så et firma ikke bare kan delegere arbejde ud til andre og slippe for ansvaret for, at regler på arbejdsmarkedet bliver fulgt.
Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det var et af de afgørende punkter, hvor vi krævede, at firmaer ikke blot slipper for ansvar ved at lægge arbejde ud til andre, siger Socialdemokraternes Ole Christensen.

Han beklager dog samtidig, at centrum-venstre tabte på andre punkter, og at den grønne gruppe, som regeringspartiet SF er medlem af, ikke støttede den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe og venstrefløjen i udvalget. I en pressemeddelelse fra S&D-gruppen hedder det direkte, at højresiden og de grønne samledes mod arbejderne.
Højrefløjen har allieret sig med De Grønne, og de ønsker ikke at gøre en ende på den sociale dumping. Det er læren af i dag, siger S&D-gruppens ordfører for arbejdsmarkeds- og socialpolitik, spanieren Alejandro Cercas.
Det er først og fremmest spørgsmålet om, hvorvidt det skal slås fast, at faglige organisationer kan føre kontrol med, at overenskomster følges, der splittede udvalget. Udvalgets forslag sikrer ikke, at de faglige organisationer kan føre sager uafhængigt af, om en udstationeret har klaget. Den sag tabte centrum-venstresiden, og det beklager Ole Christensen også.
Men det er selvfølgelig klart, at vi ikke her går ind og siger, at kollektive overenskomster ikke skal følges. Vi kan stadig fastholde den nordiske model på det her område. Vi ville bare gerne have det fastslået helt entydigt i en tekst, siger Ole Christensen.
Havde gerne set klarere signal mod social dumping
Københavns borgmester, Frank Jensen, har fulgt forhandlingerne tæt og er enig i, at det havde været en fordel med en klar tekst på det område. Men han mener, at der med kædeansvaret er vundet et væsentligt slag, og at kommunerne fortsat kan bekæmpe den sociale dumping.
Jeg havde gerne set, at der var blevet sendt et klart signal til de bagmænd og plattenslagere, som udnytter medarbejdere og konkurrerer på unfair vilkår. Men slaget er ikke tabt i EU, og fra København Kommunes side vil vi fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at bekæmpe den sociale dumping inden for rammerne af de nuværende regler, siger Frank Jensen.
Både Frank Jensen og Ole Christensen havde også gerne set, at der var blevet en klarere definition på, hvad en udstationeret var. Men Ole Christensen fremhæver, at det væsentlige er, at også udvalgets ordfører finder, at det hele tiden er forholdene i det land, der har de bedste betingelser for lønmodtageren, der tæller, og hvis regler arbejdsgiverne skal følge.
Centrum-venstre vandt en væsentlig sejr ved, at det blev slået fast, at de enkelte landes myndigheder selv kan fastlægge, hvad der skal kontrolleres. Både en række EU-landene og medlemmer af Europa-Parlamentet kræver, at der er en såkaldt lukket liste med muligheder for, hvad der skal kontrolleres og hvordan. Kommissionen lagde også op til, at der var en lukket liste, så det i første række var lønsedler og ansættelsesbeviser, der skulle være oplysninger om.
EU-landene uenige
Centrum-venstre-siden havde også ønsket, at udvalgets forslag kom til endelig behandling i det samlede Europa-Parlament. Et flertal og heriblandt De Grønne ønskede imidlertid at gå i direkte forhandling med EU-landenes ministre og EU-Kommissionen.
Vi havde håbet, at vi kunne vinde de sidste slag i det samlede parlament, siger Ole Christensen.
Han erkender, at forhandlingerne med ministrene bliver vanskelige. EU-landenes beskæftigelses- og arbejdsministre havde på deres rådsmøde i Luxembourg blot en debat om, hvor langt det irske EU-formandskab var kommet i forhandlingerne med medlemslandene om et kompromis. Landene deler sig som Europa-Parlamentet i spørgsmålene om kædeansvar, og i spørgsmålet om en åben eller lukket liste over kontrolmuligheder.
Kilde: fagligt.eu