Intet slår engagerede medarbejdere og ildsjæle, når der skal tænkes nyt og moderniseres i den offentlige sektor. Det viser en  ny undersøgelse blandt ca. 2.500 ledere på FTF-området, foretaget af hovedorganisationen FTF i samarbejde med professorerne Eva Sørensen og Jacob Thorfing fra RUC.
Hele 82 procent af lederne i den offentlige sektor peger på engagerede medarbejdere som den vigtigste kilde til nytænkning og udvikling. Medarbejderne slår dermed alle andre grunde til innovation med flere længder. Nogle ledere fremhæver fx også nedskæringer, krav fra brugerne eller politisk pres som den vigtigste kilde til innovation – men det gælder en noget mindre del af lederne.
Også i den private sektor står medarbejderne øverst på listen over vigtigste drivkraft for innovation, men her er tallet noget lavere: 66 procent af lederne peger på medarbejderne som vigtigste kilde. På FTF-området omfatter den private sektor fx finanssektoren og it-virksomheder.

Hos FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, ser formand Bente Sorgenfrey tallene som en vejviser for den omfattende modernisering af den offentlige sektor, som regeringen har lanceret – i løbet af de næste syv år skal den offentlige sektor modernisere for hele 12 mia. kr. og økonomi- og indenrigsministeren har netop præsenteret syv principper for moderniseringen. 

”Tallene bekræfter, hvad vi allerede har set i andre undersøgelser: At medarbejderne er centrale for udviklingen i den offentlige sektor. Lederne, som er tættest på medarbejderne, er heller ikke i tvivl. De ved, at udvikling først og fremmest kommer fra de medarbejdere, som står med de konkrete udfordringer i hverdagen i kontakten med borgerne. Man spilder et stort potentiale på gulvet, hvis man ikke inddrager medarbejderne i fornyelsen helt fra starten”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at selv om budgetterne er skåret hårdt og tusindvis af medarbejdere er afskediget, er der stadig masser af vilje og evner hos medarbejdere og ledere i den offentlige sektor til at finde nye løsninger.
”Medarbejderne blokerer på ingen måde for udviklingen. Men vi kan ikke fortsætte i det uendelige med at drive rovdrift på deres velvilje og kompetencer. Det er afgørende at involvere medarbejderne tæt, hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten til borgerne”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun henviser til en anden ny FTF-undersøgelse, som viser, at tillid og samarbejde på arbejdspladsen øger produktiviteten i den offentlige sektor.

De innovative medarbejdere skal ledes
På statens ’laboratorium’ for innovation i den offentlige sektor, MindLab, ser innovations-chef Christian Bason tallene som et tegn på, at der er et påtrængende behov for ledelse af de innovative medarbejdere i den offentlige sektor. MindLab er en udviklingsenhed drevet af flere ministerier, som arbejder med udvikling af den offentlige sektor.
”Medarbejderne er en afgørende kilde til at få sat gang i innovation. Men det store potentiale blandt medarbejderne kræver, at lederne understøtter og hjælper dem”, siger Christian Bason. 

Alene at basere den offentlige sektor på ildsjæle, er en alt for farlig kurs, mener han.
”Det er alt for tilfældigt, hvor ildsjælene findes, og når de kommer igennem med deres idéer, sker det ofte mod alle odds. Vi må ikke på den måde overlade den offentlige sektors fremtid til tilfældet. Lederne skal sætte innovationen i system og skabe rum til den, fx ved at rekruttere de rigtige medarbejdere, og ved at være dygtige til at give plads og rum til de engagerede”, siger Christian Bason.


Benchmarking langt nede ad listen
Regeringens Produktivitetskommission nævnte for få dage siden i sin nye rapport benchmarking som et værktøj, der kan være med til at udvikle den offentlige sektor. Benchmarking går ud på systematisk at undersøge og vurdere en virksomheds produktionsmetode, effektivitet m.m. ved at sammenligne med en standard. Metoden adskiller sig fra andre typer af sammenligninger ved at bruge en bestemt metode og opstille et helt bestemt mål for forbedringer. Dermed er der tale om en helt anderledes håndfast og skematisk metode end ’bare’ at lade sig inspirere af de helt konkrete, gode eksempel. Som ligger højt hos FTF-lederne, nemlig på tredjepladsen.

Benchmarking ligger derimod langt nede ad listen over, hvad lederne i den offentlige sektor anser for vigtige kilder til innovation. Kun 19 procent anser det for vigtigst, viser FTF’s undersøgelse.
En stor del af lederne ser med andre ord det konkrete gode eksempel som en vigtig kilde til innovation, mens en langt mindre del af dem tror på den systematiske sammenligning ud fra bestemte måltal som drivkraft.
Den offentlige sektor skal kigge udad
Professor Eva Sørensen fra RUC, som er den ene af forskerne bag FTF’s lederundersøgelse, konkluderer på baggrund af tallene, at den offentlige sektor overordnet set har behov for i højere grad at kigge udad og lære af andre – politikerne, brugerne og private virksomheder.