Unge vil gerne organisere sig! Det startede panelets to repræsentanter fra de faglige organisationer at slå fast, da de indledte dagens Folkemøde-debat, om hvorvidt unge gider organisere sig. Gårdhaven i Folkets Hus var fyldt af engagerede fremmødte til debatten, som FTF’s studiepolitiske netværk og LO ungdom havde arrangeret.

"Aldrig har vi haft så mange medlemmer", sagde formanden for Sygeplejestuderendes Landsråd Marie Nagel og faglig sekretær i Metal Hovedstaden, Morten Skov, nærmest i kor.
Marie Nagel fremhævede særligt, at de unge meget gerne vil have den stærke faglige identitet, som det giver at være med i den faglige organisation. Men trods gode erfaringer og eksempler, er der stadig noget, der kan gøres anderledes, var der bred enighed om blandt de fremmødte.
"Det er ærgerligt, når fagforeningerne kun bliver italesat som nogle, der kan hjælpe, når man kommer i problemer. Vi er mere end det, og vi skal hellere have fokus på, at fagforeninger er et fællesskab, hvor alle bidrager aktivet", sagde Morten Skov.
Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Phillip Lerer, deltog også i debatten, og han fremhævede, at man skal overveje, hvem man sender ud på skoler og arbejdspladser for at organisere. Det er vigtigt, at unge organiserer unge. Så går det meget lettere.
"Og så skal organisationerne sørge for at skabe gejst, så man får lyst til at være med", sagde han.
Opfordringerne fra de fremmødte var blandt andet, at det skal være langt lettere at gå ind i det faglige arbejde – fx som frivillig. Og så viser fagbevægelsen sig nogle gange som et tungt apparat med tørre generalforsamlinger, hvor det er svært at få indflydelse, selv om man gerne vil bidrage, lød kritikken.
Som afslutning på debatten var der inviteret et panel med repræsentanter fra den "voksne" fagbevægelse.
"I har en pointe i, at det faglige arbejde først bliver først interessant, hvis man kan være med til at diskutere noget af betydning, og hvis man kan være med til at beslutte noget", sagde forbundssekretær i 3F Claus Jørgensen.
Formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, lyttede også til pointerne og tog fat i et af budskaberne fra gårdhavens fremmødte i sin kommentar.
"Som en af jer sagde, så er det vigtigt, at vi kommer ud og møder folk og taler med dem. Vi skal ud og spørge kollegerne, om de er medlemmer, og hvorfor de ikke er det. Det er blevet en privat sag at være medlem af en fagforening. Men det er langt fra rigtigt. Det er en fælles sag", sagde hun.