Der er ikke meget gang i dansk økonomi i 2013. I hvert fald ikke ifølge den nyeste rapport fra vismændene i De Økonomiske Råd (DØR). Vismændene mener, væksten vil rasle helt ned på 0,2 procent i år.
Det er markant lavere i forhold til forventningerne i den seneste rapport, hvor vismændene regnede med en vækst på 1,6 procent i 2013.
Ifølge rapporten fra DØR er der lidt plads til at få sat gang i væksten og dermed få skabt job. Også selv om Danmark overfor EU har forpligtet sig til ikke at have for store underskud på de offentlige finanser.
Danmark har i flere år ført en skrap finanspolitik. Det har blandt andet betydet, at kommunerne i både 2011 og 2012 brugte fem milliarder kroner mindre end forventet. Resultatet har været massive spareøvelser og færre offentligt ansatte.
Al for stram økonomisk styring
I FTF giver vismændenes rapport panderynker. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte fordelt på 78 forbund har FTF længe peget på, at det ikke skaber vækst at træde for meget på den økonomiske bremse.
"Der har været tale om en overstyring af økonomien. Kommunerne har ikke turde bruge de penge, de har til rådighed. Det betyder dårligere offentlig service og usikkerhed blandt de ansatte," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"Regeringen må forholde sig til, at kommunerne holder så meget igen, at det koster job og velfærd. Vi må undgå endnu et år med underforbrug i kommunerne."
FTF er også enig med vismændene i, at Danmark på EU-plan skal gå efter en lidt anderledes krisepolitik, hvor løsninger og anbefalinger bliver tilpasset de enkelte lande. I dag stiller den europæiske finanspagt stort set samme krav om en meget stram politik til alle lande. Danmark er endda gået endnu længere med en endnu skrappere finanspolitik.
"Vi bør tænke mere i skræddersyede løsninger til de enkelte lande. Så kan det heller ikke nytte, at vi er den pæne pige i klassen i forhold til EU’s sparekrav, når følgerne er så voldsomme," tilføjer Bente Sorgenfrey.
Regler om dagpenge er for skrappe
FTF er til gengæld ikke enig med vismændene i, at dagpengereglerne er gode nok. Det gælder især reglerne for, hvor meget ledige skal arbejde for igen at få ret til dagpenge. I dag skal ledige arbejde i et år for igen at få ret til dagpenge, og ledige kan højest modtage dagpenge i to år.
"Vi er ikke enige i rapportens opfattelse af fordelene ved reglerne for dagpenge. Mere fleksible regler vil gavne arbejdsmarkedet, den enkelte og virksomhederne. Det vil skabe mere fleksibilitet, og det har vi brug for. Især når væksten nærmest ser ud til at være gået i stå," lyder det fra Bente Sorgenfrey.
Derfor foreslår FTF, at ledige fremover kun skal arbejde i et halvt år for igen at få ret til dagpenge. Samtidig skal reglerne for supplerende dagpenge også gøres mere fleksible.