Splid og mistillid på det offentlige arbejdsmarked i mange år frem . Det vil være konsekvensen, hvis ikke KL og finansministeren dropper det igangværende skuespil og prøver at finde en løsning. Enten i form af – allerbedst – en forhandling. Eller hvis det ikke er muligt, et lovindgreb, der tager hensyn til begge parter i konflikten.
Sådan lyder opfordringen i dag fra FTF’s forretningsudvalg , som skarpt kritiserer de offentlige arbejdsgivere for i år at have stået for den mest styrede og uforsonlige overenskomstproces i det offentlige nogensinde.
I udtalelsen hedder det bl.a.:
”Vi er holdt op med at forvente, at regeringen vil være flink over for fagbevægelsen. Vi håber, at regeringen vil sikre en balanceret løsning for at indkassere de fordele for hele samfundet og for dansk økonomi, som den danske aftalemodel skaber og er kendt i udlandet for.
Den danske model giver ro, engagement og arbejdsglæde på arbejdsmarkedet og dermed en konkurrencefordel. Den danske model erstatter uro og arbejdskamp med fokus på kerneopgaven, borgerne og deres behov.”