Lønmodtagere oplever ufrivillig nedgang i arbejdstiden under krisen. Især er det arbejde på overtid, der ryger, men også en stigning i deltidsarbejde får den generelle arbejdstid ned, viser FN’s arbejdsorganisation ILO’s årsrapport over den globale lønudvikling.

Globalt steg månedslønnen med 1,2 procent i 2011 mod 3,0 procent i 2007 og 1,2 procent i 2010. Tallene ville være lavere, hvis lønudviklingen i Kina blev holdt ude, da den trækker kraftigt opad i statistikken. Men også i andre af dele Asien øvrige verden, hvor der er ny vækst som i Afrika, Latinamerika og Caribien, stiger lønnen.
I de udviklede økonomier var der imidlertid fald og størst var faldet i Østeuropa og Centralasien. Også i Mellemøsten tyder udviklingen på, at det er gået tilbage med lønningerne, men data er mangelfulde.
IlO’s generalsekretær, Guy Ryder, finder, at rapporten klart viser, at krisen har haft en kraftig indvirkning på lønudviklingen ikke mindst for arbejdere. Den viser imidlertid også, at der er enorme forskelle på lønnen i de forskellige dele af verden.
En industriarbejder på Filippinerne fik 1,40 dollar i timen, mens en brasilianer fik lige knap 5,50 dollar, en græker 13 dollar, en amerikaner 23,30 dollar og en dansker 35,00 dollar.
Produktiviteten stiger mere end lønnen
Rapporten ser også på udviklingen i produktiviteten og forholdet mellem løn og produktivitet. Generelt har lønudviklingen været lavere end udviklingen i produktiviteten. Dermed har lønmodtagerne fået en mindre del af kagen end de, der ejer virksomhederne.

På det sociale og politiske niveau er det den klareste fortolkning, at lønmodtagerne og deres familier ikke har fået en fair del, som de fortjente, siger Guy Ryder.
Siden omkring 1980 er produktiviteten i amerikanske virksomheder uden for landbruget steget med 85 procent, mens lønningerne er steget med 35 procent. I Tyskland ligger produktiviteten omkring en fjerdedel over niveauet for tyve år siden uden, at lønningerne er steget nævneværdigt. Selv i Kina, der har betydelige lønstigninger, er lønnens andel af BNP gået ned.
Kilde: fagligt.eu