Den dybe økonomiske krise har alt for længe domineret alle politiske diskussioner i EU. FTF lægger i sin nye EU-politik op til at få skiftet fokus. EU-samarbejdet skal handle om vækst og at få ledigheden ned.
Der er alarmerende høj ledighed – især blandt de unge, så nu skal politikken handle om at skabe arbejdspladser. I EU har svaret på krisen blandt andet været finanspagten og andre økonomiske udspil. Alle har haft samme fokus:
At få styr på økonomien og de røde tal i regnskaberne. Politikere og mange andre har stirret sig så blinde på bundlinjen, at krisen risikerer at blive endnu værre.
Der har ifølge FTF manglet lige så klare svar på, hvordan der skal skabes nye job og vækst. FTF skitserer i den nye EU-politik en række områder, hvor EU-samarbejdet bør have mere klare mål for lønmodtagernes rettigheder.
Det gælder blandt andet uddannelse, arbejdsmiljø samt løn- og arbejdsvilkår. Det vil ifølge FTF’s formand gavne alle.

"Det er vigtigt, at der i EU bliver større fokus på vækst, beskæftigelse og vilkår for lønmodtagere. Det er målet for FTF’s EU politik i den kommende tid," siger Bente Sorgenfrey.
Konkret foreslår FTF et mere formelt trepartssamarbejde. Fagbevægelse, arbejdsgivere og politikere skal som en naturlig del af den politiske proces arbejde meget mere sammen. På den måde bliver lønmodtager- og beskæftigelsesvinklen tænkt med fra starten, og det er der ifølge FTF behov for.