Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har fremlagt rapporten om det økonomiske samarbejde i EU og eurozonen frem, som han har forberedt til det kommende EU-topmøde sammen med formændene for EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og formanden for eurogruppen.

Rapporten giver firkløverets visioner om det fremtidige økonomiske og monetære samarbejde, og hvordan det efter firkløverets opfattelse bedst kan bidrage til vækst, job og stabilitet. Rapporten understreger, at det ikke er det endelige bud, og Van Rompuy er parat til at gå videre med arbejdet efter diskussionerne på EU-topmødet torsdag og fredag.

Det er de kendte temaer, der er gennemgående i rapporten. Den taler om behovet for finansielle rammer, der sikrer en bedre overvågning af banker for at undgå nye bankkriser. Rapporten lægger sig tæt op af de tanker om en bankunion, der allerede er i spil med støre overvågning af banker og fælles mekanismer til at løse kriser, så det ikke er de almindelige kunder, der kommer i klemme.

Landenes budgetpolitik tages også op, hvor rapporten er tæt på de krav, der allerede stilles til sunde finanspolitikker. Men det hedder, at de budgetmæssige rammer må inkludere forskellige former for solidaritet.

Det er på de punkter, firkløveret taler om stram budgetdisciplin og samtidig former for forsikringer af gæld, så der bliver puljer med fælles ansvar og samtidig overvågning af, at der ikke er moralske svigt, så lande blot bruger flere penge, uden de sigter mod en bedre konkurrenceevne og fremgang.

Firkløveret lægger sig ikke fast på nogen løsning af, hvordan de "fælles forsikringer" kan udarbejdes.

Rapporten understreger, at nationale budgetter er hjertesager for de nationale parlamenter. Derfor kommer de demokratiske forhold til at spille ind, hvor der skal kigges på måder, hvorpå alle parter kommer med. Firkløveret lægger op til nye former, hvor både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter bliver involveret, men kommer ikke med forslag til, hvordan det skal ske.

Rapporten kommer samtidig med, at den tyske kansler, Angela Merkel, advarer mod, at Van Rompuy lægger op til for megen snak om eurobonds og fælles garantier for indskud. Til det tyske Handelsblatt siger kansleren, at Van Rompuy i stedet burde se mere på budgetdisciplinen og kalder forslagene for at gå mod deres formål og økonomisk forkerte. Hun advarede samtidig den franske, italienske og spanske leder mod at skubbe for hårdt for en fælles pulje for gæld. Netop det spørgsmål delte dem på deres interne topmøde fredag.

Find mere indenfor emnerne: