Det Europæiske Råd får om et par uger præsenteret en rapport, som lægger op til et helt andet EU end det, der er i dag. Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, sagde i dag i Europa-Parlamentet i Strasbourg, at topmødet for EU-landenes stats- og regeringsledere må blive starten på en proces, der bliver helt afgørende for på længere sigt at skabe både stabilitet og vækst.

I centrum for mødet i Det Europæiske Råd vil være byggestenene for den økonomiske og monetære union, sagde José Manuel Barroso.I tegningerne til bygningen er en finanspolitisk union, som ikke kun drejer sig om de omdiskuterede euro-obligationer, der skal udligne den rente, som eurozonens lande betaler for lån.
Tegnebrættet har også en tættere koordinering af skattepolitikken, en europæisk tilgang til landenes budgetpolitikker og også på det europæiske niveau. Der er behov for at knytte udviklingen af den finanspolitiske union til udviklingen af en egentlig politisk union, mente Barroso.Rapporten bliver udarbejdet af et team, der består af formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, Barroso selv, formanden for Den Europæiske Centralbank og den afgående formand for eurogruppen, Luxembourgs premierminister Jean-Claude Juncker.Regeringerne forklarer EU for dårligt
En repræsentant fra Van Rompuys kabinet, José Leandro, bekræftede på et møde i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles i dag delvist en artikel i Der Spiegel, der taler om, at rapporten vil indeholde klare ideer til, hvordan landene må afgive mere suverænitet i spørgsmål om deres budgetter og også generelle politikker som i skattespørgsmål.Leandro erkendte over for fagligt.eu, at der er en skepsis i en række lande mod at gå så vidt.
Modstanden skyldtes efter hans mening, at landenes ledere ikke var gode nok til at forklare fordelene ved det tættere samarbejde, og hvad ”ikke-EU” kostede. Når de så, hvilke fordele, der var ved øget europæisk samarbejde og en finanspolitisk union, ville opfattelserne blandt borgerne skifte.EU-Kommissionens formand sagde tilsvarende i Europa-Parlamentet, at det var nødvendigt at styrke EU’s budget. Han advarede mod holdningen blandt en række landes ledere, der vil skære 100 milliarder i det forslag, EU-Kommissionen har lagt frem om en finansramme for 2014-20.
Barroso understregede, at pengene til EU var givet godt ud, fordi de blev brugt til at skabe vækst, beskæftigelse og velstand.Vi må modsige den myte, at EU’s budget er et budget for Bruxelles, for EU’ strukturer eller institutioner. Nej – EU’s budget er penge for vore regioner, vore byer, vore landområder. Det er penge for vore borgere, studenter, vore arbejdere, vore arbejdsgivere, vore videnskabsmænd, vore fornyere, vore landmænd. Det er penge for de arbejdsløse og dem, der er bange for at blive arbejdsløse.
Det er penge for Europas fremtid og for alle dem, der ønsker at have en fremtid i Europa, sagde José Manuel Barroso.Han kom ikke ind på, hvad de enkelte landes nationale budgetter gik til, men påpegede, at alene samhørighedsfondens midler, der går til de svagere regioner, er lig med over 97 procent af de samlede, offentlige investeringer i Ungarn, 78 procent i Litauen og over 50 procent i Polen.Hvad ville situationen være i de lande uden bidragene fra EU’s budget? spurgte EU-Kommissionens formand.

Kilde: fagligt.eu