En fælles europæisk mindsteløn fastsat ved lov bliver ikke det vigtigste tema, når en samlet europæisk fagbevægelse (ETUC) 7. og 8. februar mødes i København. Fagbevægelsen fra flere sydeuropæiske lande har længe forsøgt at gøre det til et fælles mål at få en lovbestemt mindsteløn i EU.
ETUC har ved flere lejligheder slået fast, at mindsteløn ikke er et fælles anliggende. Løn og ikke mindst mindsteløn er noget, der bliver diskuteret og bestemt i de enkelte lande. Den økonomiske krise har fået især de sydeuropæiske fagbevægelser til igen at ville gøre det til en fælles sag for fagbevægelsen. Det er blevet afværget af de nordiske lande før mødet i København.

Hovedorganisationen FTF med 450.000 offentligt og privat ansatte har fulgt og deltaget i mange af forhandlingerne før topmødet i den europæiske fagbevægelse. FTF’s formand Bente Sorgenfrey er vicepræsident i ETUC og har sammen med den øvrige nordiske fagbevægelse forsøgt at få et andet fokus på mødet.
"Vi er enige om, at mindsteløn stadig skal være et nationalt anliggende. Det viser et stærkt sammenhold, at vi er enige," siger Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"I Danmark forhandler vi os frem til, hvad lønnen skal være. Andre lande gør noget andet. Vi er enige om, at der skal være plads til begge dele." 
Under mødet vil der være diskussioner om lovgivning og mindsteløn. Det kan sagtens være løsningen i de lande, hvor meget få er medlem af en fagforening eller som supplement til overenskomster.
Bente Sorgenfrey glæder sig over, at mødet skal handle om, hvilke svar fagbevægelsen har på krisen.