FTF bakker op om intelligente offentlige indkøb

Ny strategi skal hjælpe det offentlige til at købe klogere ind. Samtidig vil regeringen gøre det nemmere for det offentlige at købe og udvikle ny velfærdsteknologi. FTF bakker op om regeringens nye strategi.

160.000 ansatte om året oplever vold på jobbet

Selv om et stigende antal ansatte – især i den offentlige sektor - oplever vold på jobbet, findes der intet samlet nationalt overblik over problemet. FTF foreslår et centralt register, som vil gøre det lettere at forebygge volden og samtidig gøre problemet mere synligt.

Ledige skal uddannes til bedre at matche virksomhedernes behov

I en ny, stor aftale lancerer LO og FTF sammen det endelige opgør med Claus Hjorts beskæftigelsespolitik. Farvel til kortsigtede aktiveringsløsninger og et system, som skærer alle ledige over én kam - ind med en indsats, der er tilpasset den enkelte ledige og den enkelte virksomhed, lyder budskabet.

Uddannelser skal hænge bedre sammen

Uddannelsesministeren lancerer i dag et udvalg om de videregående uddannelsers struktur og finansiering. Arbejdet skal få uddannelserne til at hænge bedre sammen og øge den anvendte forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier, mener FTF.

Video: Stoler du blindt på din lønseddel?

Det er fedt at få sin løn. Men er du sikker på, du får det rigtige udbetalt. Det er en god ide at tjekke sin lønseddel, for selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. Det er budskabet i denne lille video.

EU-kommissionen meget tavs om arbejdsmiljø

EU-kommissionens kommende arbejdsprogram lægger ikke op til at forbedre arbejdsmiljøet, og kommissionen har stirret sig blind på afbureaukratisering og konkurrenceevne, mener FTF - der understreger, at godt arbejdsmiljø også øger konkurrenceevnen.

Hver anden har fundet fejl på lønsedlen

54 pct. af danskerne har oplevet, at der er fejl i deres lønseddel. De går glip af fx tillæg for aftenarbejde, tillæg for efteruddannelse eller pension. LO- og FTF-fagbevægelsen kører løntjek-kampagne de kommende uger.