Uber

Uber-whistleblower til høring i Europa-Parlamentet

I december 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til et direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Det foreslåede direktiv indeholder en liste med kriterier som gør det muligt, at fastslå, om en person er arbejdstagere eller selvstændig. Som følge af direktivforslaget anslås det, at op til 4,1 millioner mennesker kan omklassificeres fra selvstændig til arbejdstagere. Det vil betyde, at mange platformsarbejdere vil få adgang til bl.a. betalt ferie, ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme.