Pjecer til bestilling

Samarbejdsaftalen DA/LO 2006

Samarbejdsaftalen mellem LO og DA – gældende fra den 27. oktober 2006. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4012-samarbejdsaftalen2006.pdf

LO’s målprogram 2016-2019

LO’s målprogram for 2016-2019, vedtaget på LO-kongressen i november 2015. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/3023-maalprogram-2016-2019.pdf

Fællesskab før forskelle

Som opfølgning på tilsvarende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført denne undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/3021-faellesskabfoerforskelle-2014.pdf